Зелчеста гъба

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
семейство Sparassidaceae

У нас Зелчеста гъба, Къдравка.

По света Cauliflower fungus (английски), Morille des pins (френски), Krause Glucke (немски), Спарассис курчавый (руски).

Плодно тяло Неправилно кълбовидно, наподобяващо глава на цветно зеле, с размери 10 – 40 cm  в диаметър.  Разклонено храстовидно, с многобройни клонки – листовидни, назъбени по краищата, в младо състояние – белезникави, по-късно – кремаво-жълти до кафяви. Спорообразуващият слой е разположен от двете страни на листовидните клонки.

Пънче Късо, дебело 2 – 5 cm, белезникаво, с вкоренена черна основа.

Месо Бяло.

Спори Елипсовидни, 5-7 х 4-6 µm , безцветни, гладки.

Местообитание Среща се в иглолистни гори (бор – Pinus, ела – Abies, смърч – Picea), в основата на живи дървета и около тях, а също така и върху пънове. Паразитира главно по корените на бор (Pinus nigra, Pinus sylvestris). Плодните тела са появяват поединично или на малки групи в периода август – октомври.

Разпространение в България Витоша (Биосферен резерват “Бистришко бранище”), Северен Пирин (до хижа “Бъндерица”), Рила (в смърчовите гори между с. Говедарци и местността Овнарско),  Родопи (Западни – над местността Цигов чарк и в резерват “Мантарица”, местността Аврамови колиби).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN).

Автор на описанието Мелания Гьошева.

Препратки към оригинала на статията:

Коментар на manatarka.org Добра ядлива гъба в младо състояние. Старите, покафенели плодни тела могат да предизвикат стомашно разстройство. (Източници: №1,3,5,7,8,9,10,12,15)

Сходни видове Зелчестата гъба е добре позната гъба, която у нас се среща сравнително рядко и то предимно в планински местообитания. Има способност да достига много едри размери.

Познат е още един вид от този род в Европа, макар да се използват различни имена за него Sparassis brevipes (синоними Sparassis spathulata, Sparassis laminosa и Sparassis nemecii). Има по-бледо оцветяване и по-слабо накъдрени листовидни клонки. Съобщава се, че асоциира с широколистни дървета (например дъб и бук), както и с иглолистни дървета. У нас този вид все още не е установен.

Peziza campbellii (доскоро познат като Peziza proteana f. sparassoides) е аскомицет, който образува едри плодни тела с нагъната форма наподобяващи Sparassis. Расте върху земя на опожарени места и при срез има килийчеста структура.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

Зелчеста гъба (Sparassis crispa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които видът е установен.

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

3 коментара Зелчеста гъба

  • РОСИЦА ТОШЕВА

    ГОЛЯМО ПЛОДНО ТЯЛО НА SPARASSIS CRISPA С РАЗМЕРИ -ДЪЛЖИНА 50-60СМ И ШИРИНА 30-40СМ НАМЕРЕНО В ОКОЛНОСТИТЕ НА ЮНДОЛА,В ОСНОВАТА НА ЖИВ БОР НА 31.ЮЛИ 2018Г,СЛЕД ОБИЛНИ ВАЛЕЖИ..ТЕРЕНЪТ Е С ЮЖЕН НАКЛОН,РЯДКА ИГЛОЛИСТНА ГОРА-В СЪЩИЯ РАЙОН НАМЕРЕНО И ПО-МАЛКО ПЛОДНО ТЯЛО.ПРЕЗ 2017Г.-СЪЩО.

  • Йордан Митев

    На 11.10.2019 е намерена същата гъба в района на с. Говедарци. Приблизителни размери 25х20 см.

  • Снежана Хорова

    13.10.2019 – намерена във вилна зона “ Студенец“ – хижа Здравец

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>