Жълта спатулария

Spathularia flavida.

Spathularia flavida Pers.
семейство Cudoniaceae

У нас Жълта спатулария.

По света Yellow earth tongue, Yellow fan (английски), Spathulaire jaune (френски), Dottergelber Spateling (немски), Спатулярия желтоватая (руски).

Местообитание Планински иглолистни гори. Плододава на групи върху почва през лятото и есента. Не често срещан вид.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Почти застрашен“ (NT).

Коментар Неядлива гъба. Едно изследване е открило съдържание на monomethylhydrazine (MMH) в този вид. (Източник: Variations of Monomethylhydrazine Content in Gyromitra esculenta, Andary et al., Mycologia, 1985)

Spathularia flavida.

Spathularia flavida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spathularia flavida.

Spathularia flavida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spathularia flavida.

Находище от Spathularia flavida във влажна смърчова и елова гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>