Steccherinum bourdotii

Steccherinum bourdotii.

Steccherinum bourdotii Saliba & A. David
семейство Meruliaceae

У нас Няма име.

По света Rundsporiger Resupinatstacheling (немски), Стекхеринум Бурдо (руски).

Местообитание В гори и паркове върху мъртва широколистна дървесина. Плододава на групи и може да се открие целогодишно.

Коментар Неядлива гъба.

*Показаната находка на Б. Велев от Западен парк в София е върху гниеща дървесина на черна топола (Populus nigra). Видът беше определен с помощта на Фейсбук групата Mediterranean fungi.

Сходни видове Steccherinum bourdotii може да се сбърка със Steccherinum ochraceum. S. bourdotii образува по-приседнали плодни тела и игличките са дълги до 2.5 mm и често имат сивкав оттенък, докато плодните тела на S. ochraceum са повече ресупинатни, а игличките са дълги до 1 mm и охрени. Също така S. bourdotii има по-едри спори 4.5-5.2 x 3-4.5 μm в сравнение със S. ochraceum 3-4 x 2-2.5 μm (по Læssøe & Petersen, 2019). Трети вид, Steccherinum robustius, е ресупинатен и има иглички с дължина до 3 mm.

Допълнителна информация:

Steccherinum bourdotii.

Steccherinum bourdotii. Иглички.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Април, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>