Stephensia bombycina

Stephensia bombycina.

Stephensia bombycina (Vittad.) Tul.
семейство Pyronemataceae

синоним Genea bombycina Vittad.

У нас Няма име.

Stephensia bombycina е вид аскомицетна гъба, която образува плодни тела под повърхността на земята.

*Видът е отскоро познат и в България. Научна статия за откриването му може да намерите тук (Gyosheva, M., Konstantinidis, G., Assyov, B. & Kaounas, V.,  On the occurence of the truffle-like fungus Stephensia bombycina (Ascomycota, Pyronemataceae) in Bulgaria and Greece – Доклади на Българската академия на науките, Tome 65, No 4, 2012).

 

Stephensia bombycina.

Stephensia bombycina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephensia bombycina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Февруари, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>