Шишарковидна манатарка

Strobilomyces strobilaceus.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоним Strobilomyces floccopus (Vahl) P. Karst.

У нас Шишарковидна манатарка, Горски старец.

По света Old man of the woods (английски), Bolet pomme de pin (английски), Gemeiner Strubbelkopfröhrling (английски), Шишкогриб хлопьеножковый (руски).

Плодните тела са с частично покривало, което скоро се разкъсва и оставя остатъци по ръба на шапката и нетраен памуковиден пръстен в горната част на пънчето.

Шапка До 10 cm в диаметър. Първоначално полусферична, после се разширява до изпъкнала. Тъмно сива с няколко бели полета, по-късно почти изцяло черна. Покрита с едри, черни, вълнести люспи. Ръбът надвисва.

Тръбички Белезникави, почервеняват при излагане на въздух. Порите първоначално са белезникави, по-късно стават сивкави до почти черни. При нараняване почервеняват и бързо след това почерняват.

Пънче Повече или по-малко цилиндрично или бухалковидно. С почти същите цветове като шапката, люспесто.

Месо Бяло, почти веднага почервенява при излагане на въздух. По-късно се променя до сиво-виолетово, сиво или почти черно.

Спори Спорите са субглобозни (почти сферични) с ясен мрежест рисунък. Размерите са 8.5–14.5 × 7–11 μm.

Местообитание Широколистни и смесени гори. Образува микориза с бук (Fagus), дъбове (Quercus) и кестен (Castanea). Широко разпространена гъба в цяла Европа, но рядка и приложена в червените списъци на много страни, включително и на България.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Коментар на manatarka.org Според някои автори гъбата се счита за ядлива, (Източници: №5,7), но има и други, според които е неядлива. (Източник: №9).

Сходни видове Трудно може да се сбърка с други манатаркови видове, поради тъмните цветове и наличието на едри люспи.

Strobilomyces strobilaceus.

Strobilomyces strobilaceus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilomyces strobilaceus. Частичното покривало току що се е разкъсало и се виждат порите.

Strobilomyces strobilaceus. След разрязване месото почервенява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilomyces strobilaceus.

Strobilomyces strobilaceus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilomyces strobilaceus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>