Шишаркови парички

Strobilurus Singer
семейство Physalacriaceae

У нас Шишаркови парички.

Шишарковите парички са род гъби, които растат върху стари, опадали шишарки на иглолистни дървета, които те разграждат. Обичайно плодните тела се образуват през студените месеци на годината, но по-лесно се намират след стопяване или отсъствие на снежната покривка през ранна пролет. Растат на групи или поединично. Плодните им тела представляват малки гъби с кръгли, кафеникави шапки, бели, кремави до жълтеникави ламели и дълги, тънки и сравнително жилави, кремави до жълтеникави пънчета. Пънчетата излизат директно от шишарковата повърхност. Когато шишарката е заровена и скрита от погледа, тя е свързана с пънчето посредством дълъг израстък. Миризмата е гъбена или почти липсва. Споровият прашец е бял.

У нас се срещат три вида. За да се определят видовете, трябва да се познават шишарките. Върху смърчови (Picea) шишарки расте Strobilurus esculentus. Върху борови (Pinus) растат два вида: Strobilurus stephanocystis и Strobilurus tenacellus. Тези два вида се различават много трудно без помощта на микроскоп. Микроскопичните разлики се състоят в това, че цистидиите са с различни форми и спорите са с различни размери. Според някои автори те се различават и на вкус, като S. tenacellus е с леко горчив вкус, а S. stephanocystis е без особен вкус.

Въпреки, че субстратът е характерен за тези гъби, не всички гъби, които растат върху шишарки принадлежат към този род. Възможно е да се срещнат Baeospora myosura (със светла шапка, кафеникаво пънче и растеж през есента върху шишарки на бор и смърч) и видове Mycena: Mycena seynesii и Mycena strobilicola. Mycena seynesii има розова конусовидна шапчица и расте върху борови шишарки. Mycena strobilicola има сиво-кафява конусовидна шапчица и расте през ранна пролет върху смърчови шишарки.

Текста подготви П. Неделев.

Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Strobilurus esculentus.

Strobilurus esculentus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer

Strobilurus stephanocystis.

Strobilurus stephanocystis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer

Strobilurus tenacellus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Април, 2017 г.

1 comment to Шишаркови парички

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>