Шишаркови парички

Strobilurus Singer
семейство Physalacriaceae

У нас Шишаркови парички.

Шишарковите парички са род гъби, които растат върху стари, опадали шишарки на иглолистни дървета, които те разграждат. Обичайно плодните тела се образуват през студените месеци на годината, но по-лесно се намират след стопяване или отсъствие на снежната покривка през ранна пролет. Растат на групи или поединично. Плодните тела представляват малки гъби с кръгли, кафеникави шапки, бели, кремави до жълтеникави ламели и дълги, тънки и сравнително жилави, кремави до жълтеникави пънчета. Пънчетата излизат директно от шишарковата повърхност. Когато шишарката е заровена и скрита от погледа, тя е свързана с пънчето посредством дълъг израстък. Миризмата е гъбена или почти липсва. Споровият прашец е бял.

У нас се срещат три вида. За да се определят видовете, трябва да се познават шишарките. Върху смърчови шишарки (Picea) расте единствено Strobilurus esculentus. Върху борови шишарки (Pinus) растат два вида: Strobilurus stephanocystis и Strobilurus tenacellus. S. stephanocystis има по-жълтеникава шапка и според някои автори не горчи, докато S. tenacellus горчи. Тези два вида се различават много трудно без помощта на микроскоп. Важни микроскопични разлики се намират във формата на цистидиите и в размера на спорите: S. stephanocystis – 5.5-10 x 3-4 μm, S. tenacellus – 4.5-6.5 x 2-2.5 μm (по Breitenbach & Kränzlin).

Коментар Повечето автори считат тези гъби за неядливи, но според други са годни за консумация, най-вече негорчивите S. esculentus и S. stephanocystis. (Източници: №9,13,18,21,23) Не са особено популярни за събиране, но се появяват в период, когато няма много гъби.

Сходни видове Въпреки че шишарките като субстрат са характерни за Strobilurus, има и други гъби заемащи тази екологична ниша. Възможно е да се срещнат Baeospora myosura (със светла шапка, кафеникаво пънче и сезон през есента върху шишарки на бор и смърч) и видове Mycena: Mycena seynii и Mycena strobilicola. Mycena seynii има розова конусовидна шапчка и расте върху борови шишарки. Mycena strobilicola има сиво-кафява конусовидна шапка, сивкаво пънче и расте през ранна пролет върху смърчови шишарки. Auriscalpium vulgare (Обикновен аурискалпиум) и множество аскомицети също израстват от шишарки.

Текста подготви П. Неделев.


Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Strobilurus esculentus.

Strobilurus esculentus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilurus esculentus.

Strobilurus esculentus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer

Strobilurus stephanocystis.

Strobilurus stephanocystis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilurus stephanocystis.

Хейлоцистидий на Strobilurus stephanocystis. Има крушовидна форма и дебела стена.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strobilurus stephanocystis. Вижда се инкрустация в горната част на цистидиите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer

Strobilurus tenacellus.

Strobilurus tenacellus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хейлоцистидии на Strobilurus tenacellus.

Strobilurus tenacellus. Формата на цистидиите е ножовидна или копиевидна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Последна редакция на pavel от 2 Март, 2021 г.

1 comment to Шишаркови парички

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>