Зелена меднянка

Зелени меднянки (Stropharia aeruginosa).

Зелени меднянки (Stropharia aeruginosa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.
семейство Strophariaceae

У нас Зелена меднянка.

По света Verdigris agaric (английски), Strophaire vert-de-gris (френски), Grünspanträuschling (немски), Строфария сине-зеленая  (руски).

Шапка С диаметър до 7 cm. Отначало полукълбовидна до камбановидна, по-късно почти плоска и с разлято връхче в средата. При младите плодни тела е много лигава (слизеста). Първоначално е ярко синьо-зелена – поради цвета на слизестата течност (глутен), който напълно я покрива. По ръба на шапката в глутена плават множество бели люспици – остатъци от частичното покривало. След избледняване на  глутена, или отмиването му, цветът става  охрено-жълт, понякога частично, но най-вече в центъра.

Пластинки (ламели) Отначало са бели до бледо розови, след това виолетово-сиви до виолетово-кафяви, често ръбовете на ламелите са бели (като заскрежени).

Пънче Дълго 4–10 cm, равномерно дебело. Над пръстена е гладко. Под пръстена е белезникаво до синьо-зелено, покрито обилно с бели парцалчета (люспици). Обикновено пънчето завършва с кореновидни израстъци (ризоиди).

Пръстен Добре оформен, влакнесто-мембранозен, крехък. При старите плодни тела се наблюдава само едва забележим остатък от пръстена.

Месо Бяло, но зеленикаво-синьо към основата на пънчето. Без специфична миризма.

Спори Елипсовидни, с размери 7–10 x 5 μm. Цветът на споровия прах е кафеникаво-виолетов.

Местообитание Среща се в гори, окрайнини на гори, паркове, върху гниещи растителни останки или покрити с почва гниещи клонки. Намира се сравнително често, от лятото до късна есен.

Годност за ядене Негодна. Счита се за отровна. (Източници: №5,7,8,9,10)

Сходни видове Трудно се различава от Stropharia caerulea, друг вид със зелена шапка. При този вид пръстенът е слабо оформен.

Текста подготви Александър Грозданов.

Зелена меднянка (Stropharia aeruginosa). Пръстенът е добре оформен, за разлика от този на Stropharia caerulea.

Зелени меднянки (Stropharia aeruginosa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зелена меднянка (Stropharia aeruginosa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

31.5.2012 с. Балша Встрани от горски път, под черен бор (Pinus nigra) П. Неделев

Последна редакция на pavel от 6 Декември, 2014

Върни до горе