Stropharia luteonitens

Stropharia luteonitens.

Stropharia luteonitens (Fr.) Quél.
семейство Strophariaceae

синоними Protostropharia luteonitens (Fr.) Redhead, Psilocybe luteonitens (Fr.) Park.-Rhodes

У нас Няма име.

По света Psilocybe umboné (френски), Riechender Träuschling (немски), Строфария желто-блестящая (руски).

Местообитание Сред ниски треви в пасища в близост до горите.  Плододава поединично или на групи през есента. Нечесто срещан вид.

Коментар Неизвестна ядливост.

Stropharia luteonitens. Шапките имат връхчета.

Stropharia luteonitens. Пънчето е издължено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stropharia luteonitens.

Stropharia luteonitens. Често се виждат слузести остатъци от покривало по долната част на пънчето. Пръстен не винаги се образува.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Януари, 2017 г.

Върни до горе