Сламена гъба

Млади плодни тела на култивирана Stropharia rugosoannulata.

Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill
семейство Strophariaceae

синоним Stropharia ferrii Bres.

У нас Сламена гъба. (Името „Сламена гъба“ понякога се използва и за Volvariella volvacea, друг вид култивирана гъба.)

По света King Stropharia, Wine roundhead (английски), Cèpe de paille, Strophaire à anneau rugueux (френски), Riesenträuschling, Gelber Riesenträuschling (немски), Строфария морщинисто-кольцевая (руски).

Местообитание В природата се среща сравнително рядко. Расте върху почва в градини, стърнища, по речни брегове, но също върху разпиляни трици, слама, компост и друга гниеща растителна материя. Изглежда предпочита места повлияни от човешка дейност и може да се култивира върху бали със слама. Сезон – от края на пролетта до есента.

Има спекулации, че видът не е естествено разпространен в Европа, а е пренесен от Северна Америка.

Коментар Формата с винена шапка е ядлива гъба и се култивира. (Източници: №5,6,7,9,10,13,18,23)

Сходни видове В природата се срещат форми на Сламена гъба с изцяло жълти или бледожълти шапки. В такива случаи някои автори използват комбинацията Stropharia rugosoannulata forma lutea Hongo, докато други ги определят като самостоятелен вид – Stropharia eximia Benedix. За S. eximia Romagnesi споменава, че има по-малки хризоцистидии (25-36 x 13-20 μm по Benedix) от типичната форма (45-50 х 8-12 μm). Въпреки че в някои източници са показани и като синоними, статутът на тези гъби изглежда все още не е категорично изяснен.

Може да се сбърка със Stropharia hornemanii. Този рядък вид се среща в иглолистни гори и има пънче покрито със стърчащи люспици.

Stropharia rugosoannulata f. lutea.

Stropharia rugosoannulata f. lutea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stropharia rugosoannulata f. lutea.

Stropharia rugosoannulata f. lutea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>