Сламена гъба

Млади плодни тела на култивирана Stropharia rugosoannulata.

Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill
семейство Strophariaceae

синоним Stropharia ferrii Bres.

У нас Сламена гъба. (Името „Сламена гъба“ понякога се използва и за Volvariella volvacea, друг вид култивирана гъба.)

По света King Stropharia (английски), Riesenträuschling (немски), Строфария морщинисто-кольцевая (руски).

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Май, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>