Suillus flavidus

Suillus flavidus.

Suillus flavidus (Fr.) J. Presl
семейство Suillaceae

У нас Няма име.

По света Jellied bolete (английски), Bolet jaunâtre (френски), Moorröhrling (немски), Маслёнок желтоватый, Маслёнок болотный (руски).

Шапка Отначало конусовидна, по-късно изпъкнала до плоска, обикновено с ниска гърбица в центъра. Светложълта, често със сиво-кафеникави ивици, понякога с маслиненозелени оттенъци. Повърхността е суха, гладка и лъскава в сухо време и слузесто-лепкава във влажно време. При съвсем млади плодни тела може да се види неразкъсано частично покривало по ръба, от което по-късно остават да висят остатъци. Диаметър до 5 cm.

Тръбички Първоначално жълти, но с възрастта придобиват маслиненозелени оттенъци и потъмняват. Порите са ъгловати, широки и оцветени със същите цветове. Не посиняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично или слабо задебелено в основата. Белезникаво до жълтеникаво. С пръстен в горната си част. Над пръстена повърхността е финозърнеста, а под него – със светлокафяви ивици. Височина до 8 cm.

Пръстен Тесен, прилепнал към пънчето, разположен в горната му част. Кафеникав, със слузеста консистенция.

Месо Бяло до жълтеникаво, тънко, при застаряване – меко. Не променя цвета си. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е кафяв. С размери 7.5–11 × 3–4 μm.

Местообитание Планински иглолистни гори, като образува микориза с двуиглени борове – бял бор (Pinus sylvestris) и клек (Pinus mugo). Предпочита влажни места и тресавища. Плододава поединично или на малки групи през есента. У нас видът е намерен в Рила, но се среща рядко.

Сходни видове Suillus flavidus се разпознава лесно имайки предвид характерното местообитание. Малките размери, жълтеникавата шапка, слузестото частично покривало и широките, ъгловати пори са важни белези.

В същите съобщества понякога се откриват и други масловки с пръстени. Сибирската масловка (Suillus sibiricus) има пънче покрито с множество кафеникави гранули и расте с бяла мура (Pinus peuce). Елегантната масловка (Suillus grevillei) има яркожълто-оранжева шапка и расте с лиственица (Larix decidua). Обикновената масловка (Suillus luteus) има по-едри, месести плодни тела със ситни пори, расте под различни борове (Pinus) и е широко разпространен, често срещан вид.

*Това описание съдържа информация за S. flavidus от Б. Асьов в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Ядлива гъба. (Източници: №7,9,18) Тъй като е рядка, не препоръчваме да се събира.

Страницата подготви П. Неделев.

Suillus flavidus. Шапките често имат гърбица в центъра.

Suillus flavidus. Порите са жълти, широки и ъгловати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Април, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>