Американска масловка

Американски масловки (Suillus lakei).

Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. & Thiers
семейство Suillaceae

синоним Boletinus lakei (Murrill) Singer

У нас Американска масловка.

По света Western painted Suillus, Lake’s bolete, Matte Jack (английски), Douglasien-Röhrling (немски).

Плодно тяло С частично покривало, което се разкъсва скоро и оставя пръстен в горната част на пънчето.

Шапка До 10 cm в диаметър. Ръждива до бледокафява, с дребни прилепнали люспи, обикновено суха и по-рядко лепкава.

Тръбички Плитки, низбягващи. Мръсножълти до ръждиво-жълтеникави. Порите са широки, ъгловати, със същите цветове и потъмняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в долната част. Сламеножълто или жълтеникаво, потъмнява в долната част. Под нивото на тръбичките с ясен пръстен.

Месо Плътно. Жълтеникаво до жълтеникаво-бяло и някак си зеленикаво в пънчето. Почти не се променя при излагане на въздух или понякога почервенява в шапката или слабо посинява в пънчето. Няма особени миризма и вкус.

Спори С размери 9–12 × 3.5–5 μm.

Местообитание Плантации на дугласка ела (Pseudotsuga), с която гъбата е стриктно микоризна. Гъбата е северноамерикански вид, привнесена успоредно с микоризния си домакин. В Европа тя е открита в България, Босна и Херцеговина, Унгария, Словакия, Чехия, Италия (включително Сицилия), Германия, Дания и Обединеното Кралство.

Сходни видове Въпреки че объркването на вида е малко вероятно, сравнете с Boletinus cavipes – вид с кухо пънче и месо с непроменящ се цвят, който расте с лиственица (Larix).

В Северна Америка има още няколко вида Suillus, които растат с дугласка ела (Suillus caerulescens A.H. Sm. & Thiers, Suillus ponderosus A.H. Sm. & Thiers). Те не са намерени в Европа до сега.

Някои европейски автори (например Watling & Hills 2005) предпочитат да използват името Suillus amabilis (Peck) Singer. В литературата съществуват множество дискусии по отношение на това дали S. lakei и S. amabilis трябва да се смятат за идентични.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Превода направи П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Северноамерикански автори считат тази гъба за ядлива. (Източници: Mykoweb.com, Coloradomushrooms.com)

Плододава на групи през есента (IX-XI). У нас се среща сравнително рядко, единствено в гори с присъствие на дугласка ела. Намерени са находища в западна Стара планина (Софийска планина и Мала планина) и Огражден.

Статии с допълнителна информация:

Американски масловки (Suillus lakei).

Американски масловки (Suillus lakei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американска масловка (Suillus lakei).

Американски масловки (Suillus lakei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американски масловки (Suillus lakei).

Американски масловки (Suillus lakei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американски масловки (Suillus lakei).

Американски масловки (Suillus lakei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американски масловки (Suillus lakei).

Американски масловки (Suillus lakei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Август, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>