Сибирска масловка

Сибирски масловки (Suillus sibiricus).

Suillus sibiricus (Singer) Singer
семейство Suillaceae

*Видът расте в Европа, Азия и Северна Америка. Гъбите, които растат в Европа, се считат за подвид – Suillus sibiricus subsp. helveticus Singer

У нас Сибирска масловка.

По света Siberian slippery jack (английски), Bolet de Sibérie (френски), Beringter Zirben-Röhrling (немски), Маслёнок сибирский (руски).

Шапка До 7 cm в диаметър, първоначално полукръгла, после изпъкнала. Първоначално с цвят на слонова кост, после става жълтеникава до охреножълта, често с неправилни виолетово-кафяви или кафеникави петна. Повърхността е слизеста, когато е влажна. При съвсем млади плодни тела може да се види неразкъсано частичното покривало, а при зрелите плодни тела – остатъци от покривалото по ръба на шапката и като нетрайно пръстенче в горната третина на пънчето.

Тръбички Тръбичките са къси, низбягващи, бледо жълти до маслиненожълти. Порите са едри (около 1 mm), ъгловати, жълти, непосиняващи.

Пънче Централно, цилиндрично или стеснено в основата, с повече или по-малко забележим нетраен пръстен. Фоновият цвят е белезникав до жълтеникав, покрит с множество кафеникави гранули. Мицелът в основата на пънчето е бледорозов.

Месо Бледожълто до белезникаво, непосиняващо. Миризмата му е неспецифична и недоловима, вкусът – кисел.

Спори С размери 7–12 х 3.5–5 μm. Споровият отпечатък е с кафяв цвят.

Местообитание Иглолистни гори – образува тясно специализирана микориза с петиглени борове. У нас – с бяла мура (Pinus peuce) в северен Пирин, Рила и Витоша, до около 1800 m надморска височина.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Превода направи А. Грозданов. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация и снимки на вида можете да намерите в електронното издание на Червената книга. Известните находища на вида се намират в защитени територии (национални паркове Рила и Пирин и природни паркове Рилски манастир и Витоша), но са застрашени от сечи, замърсяване и развитие на инфраструктура за зимен туризъм.

Коментар на manatarka.org Ядлива гъба (Източници: №1,9). Не се препоръчва за събиране, поради застрашеността. Не бива да се унищожават местообитанията на вида. Плододава поединично или на групи в края на лятото и през есента.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Suillus sibiricus.

Suillus sibiricus има частично покривало.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suillus sibiricus.

Suillus sibiricus. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suillus sibiricus.

Suillus sibiricus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suillus sibiricus. Порите са ъгловати.

Suillus sibiricus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които Suillus sibiricus е установен.

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Сибирска масловка

  • Татяна Иванова

    12,09,2016 г. Пирин 1900 м. н.в. огромни количества по целия път от Байкушевата мура почти до Бъндеришка поляна от дясната страна.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>