Tarzetta cupularis

Tarzetta cupularis.

Tarzetta cupularis (L.) Svrcek
семейство Pyronemataceae

синоними Peziza cupularis L., Pustularia cupularis (L.) Fuckel, Geopyxis cupularis (L.) Sacc.

У нас Няма име.

По света Toothed cup (английски), Kerbrandiger Napfbecherling (немски), Тарцетта бочковидная (руски).

Местообитание Гори и храсталаци, върху почва. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Род Tarzetta съдържа няколко вида, които са трудни за различаване, дори с микроскоп. Видове са Tarzetta catinus, Tarzetta pseudocatinus, Tarzetta gaillardiana, Tarzetta ochracea, Tarzetta alnicola, Tarzetta spurcata и други. В миналото някои автори са тълкували по различен начин тези видове. Van Vooren и колеги провеждат молекулярни изследвания, които потвърждават същестуването на отделни видове. Те задават типови колекции, което ще послужи като основа за бъдещи опити в разплитане на тази сложна група. За някои от видовете все още не са изяснени докрай морфологичните характеристики по които да бъдат безпогрешно разграничени един от друг.

Източник: Preliminary notes on the genus Tarzetta (Pezizales) with typifications of some species and description of six new species, N. Van Vooren, M. Carbone, C. Sammut, A. C. Grupe, Ascomycete.org 11(6), 2019.

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>