Tilachlidium brachiatum

Tilachlidium brachiatum.

Tilachlidium brachiatum (Batsch) Petch
семейство Tilachlidiaceae

също Pseudonectria tilachlidii W. Gams (телеоморфна форма)

синоними Clavaria brachiata Batsch, Isaria brachiata (Batsch) Schumach.

У нас Няма име.

По света Kaktuskeule (немски).

Tilachlidium brachiatum е вид аскомицет. Паразит, развиващ се върху гниещи части от растения, особено листа, върху гниещи гъби, често върху Helvella crispa (Белезникава бучка). Плодните тела са бели, дълги няколко милиметра, игловидни-заострени към върха, често разклонени. В основата леко разширени и оцветени в жълто–кафяво. Многобройни, растящи гъсто, наподобяващи таралеж или букет от игли.

*Екземплярите от снимките са открити върху остатъци от изсъхнали гъби (Gymnopilus sp.) развили се на гниещи смърчови трупи и клони през месец август 2015 г. на 1400 м.н.в.

Текста подготви И. Лачева.

Tilachlidium brachiatum.

Tilachlidium brachiatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Октомври, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>