Trichoderma strictipile

Trichoderma strictipile.

Trichoderma strictipile Bissett
семейство Hypocreaceae

синоним Hypocrea strictipilosa P. Chaverri & Samuels

По света Substratgrünender Kugelpustelpilz (немски).

У нас Няма име.

Местообитание В гори върху гниеща дървесина на широколистни и иглолистни дървета. Плододава на групи през лятото и есента.

*Показаните екземпляри са върху изгнил ствол без кора, вероятно на бук. Намерени са от И. Лачева на 1600 м. н. в. в околността на гр. Тетевен през октомври 2020 г. Размери на частиците: 5.3-7.1 x 3.8-5.0 μm (продълговати), 4.9-6.1 x 4.4-5.5 μm (кръгли).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове В големия род Trichoderma (преди познат като Hypocrea) има една група от видове, чиито спори се оцветяват зелени. Тези видове растат върху дървесина или друга растителна материя и дори върху някои гъби. Trichoderma strictipile е един от тези видове и според Jaklitsch е най-често срещаният от групата в Европа. Може да се определи по външния вид на плодното тяло и по микроскопичните белези.

Плодното тяло се нарича строма, а точиците са отвори или остиоли. При T. strictipile стромата е с диаметър до 4 mm. На цвят е бяла до жълтеникава, а остиолите са зелени при съзряване на спорите. Остиолите не изпъкват по краищата на стромата. Аскусите съдържат по осем двуклетъчни спори, но скоро след образуването си се разделят на 16 частици. Спорите са диморфни, тоест след делението частиците стават от два типа: къси (кръгли) и дълги (продълговати).

Най-голяма прилика има с вида Trichoderma sinuosum. При този вид стромата достига по-малък диаметър, а остиолите изпъкват по краищата в по-голяма степен, придавайки зърнест вид.

При Trichoderma gelatinosum стромата има вид на прозрачно желе, в което са разположени остиолите.

Trichoderma aureoviridis има по-едра строма, до 1 cm в диаметър. Спорите са мономорфни, тоест всички частици освен първата (в основата на аскуса) са с еднаква форма.

Trichoderma fomiticola плододава върху или в близост до плодни тела на Праханова гъба (Fomes fomentarius) в букови гори.

Trichoderma thelephoricola плододава върху или в близост до плодни тела на Steccherinum ochraceum.

Допълнителна информация за тази група гъби и ключ за определяне:
European species of Hypocrea Part I. The green-spored species, W. M. Jaklitsch, Studies in Mycology 63, 2009.

Trichoderma strictipile.

Trichoderma strictipile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichoderma strictipile. Аскуси със спори след делението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>