Четинест трихоглосум

Trichoglossum hirsutum.

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.
семейство Geoglossaceae (Земни езици)

У нас Четинест трихоглосум.

По света Hairy earthtongue (английски), Behaarte Erdzunge, Gemeine Haarzunge, Schwarzer Löffelpilz (немски), Трихоглоссум жестковолосистый (руски).

Местообитание Върху почва сред мъхове, понякога и торф. Плододава в края на лятото и през есента. В България видът е рядък и по данни на БАН досега е намерен единствено в планински местообитания във Витоша, Рила и Родопите. В Европа е широко разпространен.

Допълнителна информация:

*Сниманите от М. Славова екземпляри са намерени в Гърция.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Недлива гъба.

Сходни видове Четинестият трихоглосум е вид земен език с черни, овласени плодни тела. Миниатюрни косъмчета (setae) покриват пънчето и главичката. Тези косъмчета позволяват лесно разграничаване на земните езици от род Trichoglossum от видове от близките родове Geoglossum, Microglossum и други. В Европа са познати няколко вида Trichoglossum, като Trichoglossum hirsutum е най-разпространеният и най-добре познат вид. Trichoglossum variabile, Trichoglossum walteri, Trichoglossum tetrasporum са сходни видове. За различаването им е нужен анализ с микроскоп, особено важен е броят на септи при зрелите спори. T. hirsutum има много дълги спори с по 15 септи, докато при T. variabile те варират между 9 и 14, а при T. walteri те са 7 или 8. Аскусите на T. tetrasporum съдържат четири спори, докато другите видове имат осемспорови аскуси.

Trichoglossum hirsutum. Главичките са значително по-широки от пънчетата.

Trichoglossum hirsutum. Пънчетата са видимо овласени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichoglossum hirsutum.

Trichoglossum hirsutum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichoglossum hirsutum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>