Бяла есенна гъба

Tricholoma album.

Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Бяла есенна гъба.

По света White knight (английски), Tricholome blanc (френски), Strohblasser Ritterling (немски), Рядовка белая (руски).

Месо Бяло и плътно. Миризмата е землиста. Вкусът е слаб, горчиво-лютив и с брашнян привкус. По сведения в литературата миризмата като цяло е трудна за описване и може да варира от приятна, сладникава до неприятна и землиста.

Местообитание Широколистни гори. Образува микориза с различни дървета, включително дъб (Quercus) и бук (Fagus). Плододава на групи през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tricholoma album е труден за идентифициране вид, тъй като безброй други гъби могат да изглеждат по подобен начин. Ламелите със захващане тип „прираснали със зъбче“ и белият споров прашец ни ориентират към род Tricholoma. Характерни са миризмата и вкусът, матовата повърхност на шапката, чистобелият цвят при младите гъби и появата на охрени или кафеникави петна при стареене.

За името Tricholoma lascivum отдавна има спорове дали е отделен вид или е синоним. Мащабно генетично изследване върху отделните секции в Tricholoma проведено от Heilmann-Clausen et al. (2017) показва данни, че колекции определени като T. lascivum и T. album са независими. Без ясен отговор обаче остава въпросът как се различава T. album от истинския T. lascivum, въпреки че се срещат различни концепции в тази насока. Според някои T. lascivum асоциира с букове, докато T. album е само с дъбове, но други посочват, че и двата вида се срещат най-общо в широколистни гори. Мненията са разнопосочни и относно оцветяването на шапката (например дали тези с цвят по шапката са винаги T. lascivum или не), миризмата и вкусът.

Tricholoma stiparophyllum има по-едри плодни тела, шапка със слабо набразден ръб и расте в близост до брези.

Tricholoma sulphurescens има склонност да пожълтява много рязко след нараняване или като остарее. Обитава широколистни гори.

Tricholoma inamoenum има силна и неприятна, но различна миризма. Обитава планински иглолистни гори, обикновено със смърч.

Tricholoma album.

Tricholoma album.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma album.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Януари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>