Tricholoma apium

Tricholoma apium.

Tricholoma apium Jul. Schäff.

синоним Tricholoma helviodor Pilát & Svrcek

У нас Няма име.

По света Scented knight (английски), Tricholome céleri (френски), Sellerie-Ritterling (немски), Рядовка сельдерейная (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, накрая плоска. Бяла, но с неравномерни охрени петна. Понякога изцяло охрена. Повърхността е суха и гладка в началото, но скоро се накъсва на люспи. Ръбът е подвит в началото, после се изправя. Диаметър до 10 cm.

Ламели Кремави. Умерено гъсти, прираснали със зъбче.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или изтъняващо в основата. Бяло, но при нараняване бавно посивява. Повърхността в горната част е люспеста, надолу е почти гладка. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, но при престой с тенденция бавно да посивява. Дебело, плътно и твърдо. Има подчертана миризма, която някои автори сравняват с целина (Apium, откъдето идва видовото име). Други автори описват вариетет притежаващ кумаринова миризма, var. helviodor. Вкусът е приятен, сладникав.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са почти кълбовидни, с размери 3.5-4.5 x 3-4 μm.

Местообитание Иглолистни гори, като образува микориза с бял бор (Pinus sylvestris) и вероятно други иглолистни дървета. Среща се в стари гори и предпочита бедна, песъчлива и незадържаща вода почва. Плододава в края на лятото и през есента. В Европа видът има разпокъсано разпространение и се счита за рядък от много автори. Внесен е в червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) с категория Уязвим (VU).

*Сниманите екземпляри бяха намерени в иглолистна гора в западни Родопи (гр. Сърница) през август 2018 г.

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове Tricholoma apium няма близки сравними видове в своя род. Отличава се лесно по бяло-охрената люспеста шапка, особената миризма и местообитанието.

Leucopaxillus paradoxus има бяла до жълтеникава, напукваща се шапка и сложна, ароматна миризма. Ламелите са низбягващи. Расте в иглолистни и широколистни гори.

Текста подготви П. Неделев.

Tricholoma apium. Ламелите се кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Февруари, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>