Tricholoma arvernense

Tricholoma arvernense.

Tricholoma arvernense Bon
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Няма име.

По света Tricholome d’Auvergne, Tricholome brun orangé (френски), Orangebrauner Ritterling, Sägeblättriger Ritterling (немски), Рядовка овернская (руски).

Месо Белезникаво, дебело и плътно. Миризмата е слаба, брашняна. Вкусът е брашнян, с горчив привкус.

Местообитание Планински иглолистни гори, най-вече с бял бор (Pinus sylvestris) или смърч (Picea abies). Плододава поединично или на групи в края на лятото и през есента. Рядък вид.

*Показаните екземпляри са намерени в две находища. Първото е във влажна зона в гора от бял бор, смърч и боровинки в м. Юндола, област Пазарджик, 29 август 2020 г. Второто е във влажно дере със смърчове в Рила над с. Говедарци, 10 септември 2022 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tricholoma arvernense се познава по местообитанието и по златисто-кафявата или оранжево-кафявата шапка с видими тъмни влакна и матова повърхност. Ламелите са белезникави до сиви и могат да жълтеят при застаряване. Важно е да се отбележи, че този вид има сравнително малки спори (4.5-6.5 x 4-5 μm).

Tricholoma sejunctum обитава широколистни и борови гори на по-ниска надморска височина и има гладка, лъскава шапка и бели, кремави до жълти ламели.

Tricholoma luridum има сиво-кафеникава шапка и сиви ламели. Златисто оцветяване също присъства, но в по-малка степен.

Близки на външен вид форми на Сапунената гъба (Tricholoma saponaceum) се намират в местообитанието на T. arvernense. При тях миризмата е съвсем друга — на домашен сапун.

Tricholoma arvernense.

Tricholoma arvernense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma arvernense.

Tricholoma arvernense. Младо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Септември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>