Кестенокафява есенна гъба

Кестенокафяви есенни гъби (Tricholoma batschii).

Tricholoma batschii Gulden
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоними Tricholoma subannulatum (Batsch) Bres., Tricholoma fracticum (Britz) Kreisel

У нас Кестенокафява есенна гъба.

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска. Червено-кафява до кафява, с фини, радиално-разположени, тъмни ивици. Обикновено по-тъмно оцветена в центъра. Покрита със слуз във влажно време, в сухо време – гладка и матова. Ръбът е леко назъбен (добре видимо при развити шапки), отначало е силно подвит, по-късно се изправя. Диаметър до 15 cm.

Ламели Бели, сравнително гъсти. Прираснали, със зъбче. С остаряване и след нараняване се появяват кафеникави петна.

Пънче Цилиндрично. Разделено на две части: горна, по-къса, бяла и долна, по-дълга и оцветена червено-кафяво или кафяво (сходно с цвета на шапката). Долната зона е видимо по-широка от горната. Преходът между двете части е рязък, както по отношение на цвят, така и на широчина. Този белег е важен за разпознаване на вида. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, плътно. Месото в пънчето е влакнесто и понякога образува кухина. Има миризма на брашно и горчив вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 4-6 х 3.5-4.5 μm.

Местообитание Иглолистни гори. Най-често обитава топли, борови гори (Pinus) и по-рядко смърчови гори (Picea) върху варовити почви. Възможно е да се срещне и в смесени гори. Плододава през късна есен (XI). Често там, където се среща, плододава обилно и може да образува самодивски кръгове.

Коментар Неядлива гъба. (Източници: №1,9,13)

Сходни видове Кестенокафявата есенна гъба е сравнително лесен вид за определяне. Пънчето разделено на две зони, миризмата на брашно, горчивият вкус и местообитанието са характерните белези на вида.

Tricholoma ustaloides има миризма на брашно и горчив вкус. Пънчето е също с две зони – светла и кафява, обаче при него липсва резкия преход в широчина. Този вид расте в топли широколистни гори.

Tricholoma colossus е с по-големи размери и има дебело пънче със слабо разграничени зони. Миризмата и вкусът са приятни. Среща се в иглолистни гори.

Текста подготви П. Неделев.

Кестенокафява есенна гъба (Tricholoma batschii). Долната част на пънчето, оцветена в кафяво, е видимо по-широка от по-късата горна част.

Кестенокафява есенна гъба (Tricholoma batschii). Месото е бяло, но не задължително кухо, както тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестенокафява есенна гъба (Tricholoma batschii). Ламелите са гъсти и бели.

Кестенокафяви есенни гъби (Tricholoma batschii).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестенокафяви есенни гъби (Tricholoma batschii).

Tricholoma batschii расте на групи в боровите гори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Ноември, 2020 г.

Върни до горе

4 коментара Кестенокафява есенна гъба

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>