Tricholoma bonii

Tricholoma bonii.

Tricholoma bonii Basso & Candusso
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

*Видът е кръстен на френския миколог Марсел Бон.

У нас Няма име.

По света Tricholome dédié à Marcel Bon (френски).

*Описанието е базирано върху плодни тела събрани от А. Грозданов от находище в планината Голо бърдо през 2017 и 2019 г.

Шапка Дълго време конусовидна, накрая почти плоска с връхче в центъра. Чисто бяла, но някои екземпляри имат кремавожълт център. Повърхността е гладка до финовлакнеста и суха. Ръбът е слабо подвит в началото и скоро се изправя. Показва склонност да се нацепва радиално. Диаметър до 5 cm.

Ламели Прираснали със зъбче, белезникави. Умерено гъсти.

Пънче Цилиндрично. Белезникаво до кремаво. Повърхността е гладка или финовлакнеста и суха. Височина до 5 cm.

Месо Бяло, не променя цвета си. Тънко и плътно, по-късно с кухина в пънчето. Без особена миризма или вкус.

Спори Споровият прах е бял. Спорите са елипсовидни с размери 5.3-7.1 x 3.8-4.9, средно 6.3 x 4.2 с Q=1.5.

Местообитание Изкуствена гора от черен бор (Pinus nigra). Плододава на групи през есента.

Коментар Слабо позната гъба с неизвестна ядливост.

Tricholoma bonii.

Tricholoma bonii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сходни видове Tricholoma bonii е описан за първи път от Basso & Candusso в Италия през 1997 г. като вид близък до Tricholoma terreum (Обикновена есенна гъба) с бяла до леко сивееща шапка, без миризма, без пожълтяване по наранените части и с елипсовидни спори. Авторите изобразяват местообитанието като пътека минаваща през влажна зона в гора със смесица от най-различни иглолистни и широколистни дървета (лиственица, смърч, бял и черен бор, бяла ела, габър, леска, глог, явор и други), при което точният микоризен партньор няма как да се посочи.

Heilmann-Clausen и сътрудници провеждат филогенетично изследване на Tricholoma в северна Европа през 2017 г. при което секвенират оригиналния типов материал на T. bonii на Basso & Candusso. Те потвърждават независимостта на вида и близостта му до T. terreum и също откриват, че колекции с изцяло сивкави шапки показват пълно съвпадение с типа. Според тях типовия материал на Basso & Candusso изглежда представлява албиносна форма на вида. Посочват подобен феномен с изцяло бели плодни тела и при T. terreum.

По-късно, през 2018 г., Şen и сътрудници показват други две находки от Турция с тъмносиви филцово-люспести шапки и ламели с черни петънца, чиито секвенции показват съвпадение със секвенции на T. bonii от типа в Италия и от колекция от Дания на Heilmann-Clausen. Изводът е, че плодните тела на T. bonii не са винаги чисто бели, а могат да са сиви като другите видове в същата група.

В така създадената ситуация различаването на T. bonii от T. terreum е практически трудно. Размерът и формата на спорите, ако се съди по данните посочени от различни автори, варират в твърде широки граници и не е ясно доколко са полезни в определянето. Basso & Candusso в оригиналното описание на T. bonii описват елипсовидни спори с размери 6-7 x 4-4.5 μm. Нещо повече, те посочват разлика в микроскопичната структура на пилеипелиса при двата вида, като при T. terreum се вижда високо диференциран пилеипелис със слой от хифи с цилиндрични клетки изграден върху слой от хифи с по-къси, кълбовидни клетки, а при T. bonii не се вижда съществена диференциация между съставящите клетки. Този белег е познат като белега на Josserand и за T. terreum е положителен, а за T. bonii и други сиви трихоломи е отрицателен.

Tricholoma triste има тъмносива шапка с дебел филцов ръб при младите шапки и пънче с тъмносиви влакна. При този вид белегът на Josserand е отрицателен. Расте в иглолистни и широколистни гори.

Tricholoma scalpturatum, Tricholoma argyraceum и Tricholoma inocybeoides имат брашняна миризма.

Източници

 

Текста подготви П. Неделев.

Последна редакция на pavel от 1 Май, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>