Tricholoma borgsjoeënse

Tricholoma borgsjoeënse.

Tricholoma borgsjoeënse Jacobsson & Muskos
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Няма име.

По света Borgsjömusseron (шведски), Рядовка боргшёнская (руски).

Шапка Дълго време звънчевидна, накрая почти плоска, понякога с ниска, широка гърбица в центъра. Сиво-черна до кафяво-черна, равномерно оцветена или с по-светъл ръб. Повърхността е финовлакнесто-люспеста и суха. Ръбът е отначало слабо подвит, но скоро се изправя и понякога се нацепва. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало сивкави, по-късно тъмносиви, с черни петънца по ръбовете. Умерено гъсти и прираснали със зъбче.

Пънче Цилиндрично, често вкореняващо се. Белезникаво до сиво, по-светло надолу, често с жълтеникав оттенък около основата. Повърхността е влакнеста, с тъмни влакна на по-светъл фон. Височина до 10 cm.

Месо Белезникаво-сивкаво, плътно. С брашняна миризма. Вкусът е слаб, приятен или с горчив привкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 7-9 x 5-6 μm (по Jacobsson, Muskos & Larsson).

Местообитание Стари смърчови гори (Picea abies) в планините. Расте обикновено сред мъхове и боровинки (Vaccinium). Плододава поединично или на малки групи от средата на лятото до есента. Рядък вид.

Нашите наблюдения са от района на гр. Сърница в южните Родопи. Едното е в смърчова гора с подраст от бук (2.8.2018). Второто е в смесена гора от смърч, бял бор и бук (1.8.2019). В местообитанието се срещат други редки видове като Tricholoma apium, Tricholoma aurantium (Оранжева есенна гъба), Tricholoma fucatum и представители на родовете Hydnellum, Phellodon и Sarcodon.

Видът има ограничено разпространение в Европа според актуалните данни. Видът е първоначално описан от Швеция, но се намира и в другите скандинавски страни, без Дания. Освен това има единични съобщения от Русия, Германия, Чехия и Словакия. Вероятно следва естественото разпространение на смърча и може да послужи като индикаторен вид за автентични, консервационно значими гори.

Tricholoma borgsjoeënse е категоризиран като уязвим в Червения списък на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN).

Коментар Гъба с неизяснена ядливост.

Сходни видове Tricholoma borgsjoeënse е кръстен на градчето Боргшьо (Borgsjö) в Швеция, където вида е наблюдаван по време на микологични излети неколкократно преди да бъде формално описан като нов за науката през 2006 г. Как е останал незабелязан от миколозите толкова дълго време преди това е загадка. Това е показателно как нови видове могат да изскочат във всяка една гора стига човек да има познания и наблюдателност за да ги забележи. Вероятно известна прилика с многобройните сиви видове Tricholoma е помогнало да забави разкриването на вида, но комбинацията от белези при T. borgsjoeënse е уникална за Европа. Тъмната, звънчевидна шапка с влакнесто-люспеста повърхност, тъмните ламели с черни петънца по ръбовете, сивото, влакнесто пънче, брашняната миризма и жълтеникавата основа на пънчето са характерни. Асоциацията със смърч е също добър ориентир.

Други сиви Tricholoma също имат ламели напръскани с черни петънца. Такива са Tricholoma sciodes от букови гори, Tricholoma atrosquamosum (Тъмнолюспеста есенна гъба) от широколистни и иглолистни гори с различна миризма, подобна на счукан черен пипер, и Tricholoma virgatum (Лютива есенна гъба) от иглолистни гори с лъскава, островърха шапка. Ламелите на тези видове са бели или белезникави отначало, въпреки че по-късно придобиват сив оттенък.

Източници и допълнителна информация:

За определяне на показаните тук гъби е консултиран Jacob Heilmann-Clausen.

Текста подготви П. Неделев.

Tricholoma borgsjoeënse.

Местообитание на Tricholoma borgsjoeënse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma borgsjoeënse.

Tricholoma borgsjoeënse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Февруари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>