Лимонка

Лимонки (Tricholoma equestre).

Tricholoma equestre (L.) P Kumm.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоними Tricholoma auratum (Paulet) Gillet, Tricholoma flavovirens (Pers.) S. Lundell

У нас Лимонка, Бархетна гъба, Жълто-зелена бархетна гъба.

По света Yellow knight, Man-on-horseback (английски), Chevalier (френски), Grünling (немски), Зеленушка (руски).

Шапка Първоначално полусферична, по-късно плоска, с вълнообразни краища, жълта до жълто-зелена, по-тъмна в средата. До 12 cm в диаметър.

Ламели Свободни от пънчето, жълти, гъсти.

Пънче Бледожълто, по-светло от шапката, плътно, леко задебелено в основата, люспесто. До 10 cm високо.

Месо Бяло, под кожицата на шапката жълтеникаво. С приятна миризма на брашно.

Спори Споровият прах е бял.

Местообитание Иглолистни и по-рядко широколистни гори. Образува микориза най-често с борове (Pinus), но също и със смърч (Picea abies), ела (Abies alba) и бук (Fagus sylvatica). Предпочита ронлива и песъчлива почва. Плододава поединично или на групи. Сезон – есен.

Коментар Лимонката беше смятана за много добра ядлива гъба у нас и на континента до края на миналия вeк. Бяха документирани серия отравяния във Франция, Полша и Литва, сред които и смъртни случаи. Съвременната тенденция е тази гъба да се счита за опасна отровна гъба. Предполага се, че гъбата съдържа токсини, които увреждат мускулните влакна и могат да отключат синдром на рабдомиолиза. Прочетете повече за синдрома на рабдомиолиза. Не всички от тези, които консумират Лимонката развиват този синдром. Известно е, че рискът от отравяне се увеличава при консумиране на големи количества и също при чести приеми.

Източници:

Сходни видове Трябва да се различи от други видове Tricholoma с жълт цвят. Сходен неядлив вид е Tricholoma sulphureum (Жълта бархетна гъба), която е с по-редки пластинки, жълто месо и силна, неприятна миризма на газ за горене. Също расте в широколистни и иглолистни гори.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Лимонки (Tricholoma equestre). Ламелите са жълти.

Разрез на Лимонка (Tricholoma equestre). Месото е бяло, освен под кожицата на шапката, където жълтее.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лимонка (Tricholoma equestre).

Лимонка (Tricholoma equestre).

 

 

 

 

 

 

 

Лимонки (Tricholoma equestre).

Лимонка (Tricholoma equestre). Остаряло плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

Едно местообитание на Лимонки (Tricholoma equestre).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Декември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>