Tricholoma fucatum

Tricholoma fucatum.

Tricholoma fucatum (Fr.) P. Kumm.

У нас Няма име.

По света Olivbrauner Ritterling (немски).

Шапка Отначало яйцевидна, после конусовидна със заоблен връх и накрая плоска с гърбица в центъра. Кафява, с тъмен до почти черен център и по-светли маслиненокафяви или зеленикави тонове по периферията. Отблизо са видими радиално подредени тъмни ивици. Повърхността е суха и гладка и умерено слузеста във влажно време. Ръбът е изправен. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отачало бели, по-късно зацапани с кремави или бледокафеникави петна. Умерено гъсти и прираснали със зъбче.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата, понякога с вкореняващ край. Маслиненокафеникаво, като постепенно става по-светло нагоре. Повърхността е влакнесто-люспеста и суха. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, плътно. С брашняни миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 6.5-8 x 5.5-6.5 μm.

Местообитание Планински иглолистни гори, като образува микориза със смърч (Picea abies) и бял бор (Pinus sylvestris). Предпочита неутрални до кисели почви. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Рядък вид. В Европа разпространен по високите части на планините и в северната тайга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tricholoma fucatum се разпознава на базата на местообитанието, маслиненокафявата шапка, белите ламели и влакнестото пънче с подобно на шапката оцветяване.

В планински иглолистни гори расте и Tricholoma arvernense. Отличава се от T. fucatum по това, че има дебеломесесто плодно тяло с жълтееща шапка и по-светло пънче.

В борови гори расте Tricholoma joachimii. Има жълто-кафеникава шапка подобна на Лимонката (Tricholoma equestre), чисто бели ламели и по-дебело месо.

Текста подготви П. Неделев.

Tricholoma fucatum.

Tricholoma fucatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma fucatum.

Tricholoma fucatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Януари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>