Брезова есенна гъба

Tricholoma fulvum.

Tricholoma fulvum (Bull.) Bigeard & H. Guill.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоними Tricholoma flavobrunneum (Fr.) P. Kumm., Tricholoma nictitans (Fr.) Gillet

У нас Брезова есенна гъба.

По света Birch knight (английски), Tricholome fauve (френски), Gelbblättriger Ritterling (немски), Рядовка желто-бурая (руски).

Шапка С диаметър до 10 cm. В началото е конична или кълбовидна, после – почти плоска, понякога с малка подутина в центъра; червено-кафява до жълтокафява, по-светла към периферията. Видими са фини, радиално разположени нишки. Повърхността е гладка, във влажно време е леко лепкава. Ръбът най-често е наребрен.

Ламели Гъсти, зъбовидно прикрепени към пънчето; бледожълтеникави, по-късно се оцветяват с кафяви петна.

Пънче Високо до 9 cm, почти цилиндрично, често удебелено в долната половина. Първоначално с фини кафеникави надлъжни нишки върху жълтеникав фон, по-късно с повече червено-кафяви и кафяви цветни тонове. Частта от пънчето непосредствено под шапката винаги остава белезникава до слабо жълта. Младото пънче е плътно, после – кухо.

Месо Бяло в шапката; жълтеникаво под повърхността на пънчето; плътно; миризмата е леко брашняна, вкусът – на брашно, понякога леко нагарча.

Спори Споровият отпечатък е с бял цвят.

Местообитание Под брези (Betula), с които образува микориза. Плододава поединично или на групи през есента. Широко разпространен и често срещан вид в своето местообитание.

Коментар Неподходяща за ядене (Източници: №9,18). Според някои автори ядлива, но с ниско качество (Източници: №5,7).

Сходни видове Tricholoma fulvum може сравнително лесно да се различи от другите трихоломи с кафява шапка по наличието на бледожълти ламели, по които се появяват ръждиви петънца, жълтеникавото месо в пънчето, (често) наребрения ръб на шапката и свързаността им с бреза (Betula). Много сходната Tricholoma pseudonictitans се среща в Европа основно под смърч и се различава от Tricholoma fulvum по местообитанието, по белезникавите (не жълтеникави) ламели при младите плодни тела и по липсата на ребра по ръба на шапката.

Tricholoma equestre (Лимонка) също има жълти ламели, които обаче са яркожълти в съчетание с жълтокафява шапка.

Текста подготви А. Грозданов.

Tricholoma fulvum. Ламелите отначало са бледожълтеникави.

Tricholoma fulvum. Ламелите слабо покафеняват с времето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma fulvum. Екземпляри с изразено наребрен ръб.

Tricholoma fulvum. Месото под повърхността на пънчето е жълтеникаво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma fulvum.

Tricholoma fulvum. Стари плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Октомври, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>