Кафява есенна гъба

Tricholoma imbricatum.

Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Кафява есенна гъба.

По света Matt knight (английски), Tricholome imbriqué (френски), Feinschuppiger Ritterling (немски), Рядовка чешуйчатая (руски).

Шапка С диаметър до 10 cm. Отначало полукълбовидна или камбановидна, после – разперено изпъкнала с лека подутина в центъра. Червеникавокафява, в центъра – по-тъмна и с фини нишки, в периферията – с плътно прилепнали фини кафяви люспици върху по-светъл фон. Матова, винаги суха, независимо от въздушната влага. Кожицата се напуква с възрастта. Ръбът е подвит продължително време.

Ламели Гъсти, зъбовидно прикрепени към пънчето. Отначало кремавобели, с възрастта и след нараняване – с червено-кафяви ръждиви петна.

Пънче С височина до 8 cm, цилиндрично, изтъняващо към основата. Под шапката – бяло, но без лъжлива пръстеновидна зона. Надолу – с надлъжни кафеникави нишки върху по-светла основа. При натиск или нараняване покафенява.

Месо Бяло, червенокафяво под кожицата. С мирис на гъби и треви, горчи.

Спори Споровият отпечатък е с бял цвят.

Местообитание В иглолистни гори, предимно с бор (Pinus). Плододава през есента на групи.

Коментар Неотровна, но не се препоръчва за ядене поради горчивия вкус. (Източници: №5,7,9,18).

Сходни видове Отличителните белези на Tricholoma imbricatum включват: радиално-влакнеста (в центъра) до фино люспеста (в периферията) шапка, кремавите пластинки, изпъстрени с кафеникави петна с възрастта, покафеняването на пънчето при натиск и предпочитанието към бор (Pinus).

Съществува известна възможност да се обърка с Tricholoma vaccinum (Горчива есенна гъба), вид който има влакнесто-люспеста шапка, често с провиснали над ръба люспици или влакна и расте под смърч (Picea).

Leucopaxillus gentianeus (Горчив леукопаксилус) също има кафява, матова шапка и горчи. Шапката на този вид не се напуква, а ламелите са бели, не покафеняват и се спускат за кратко по пънчето. Този вид може да се срещне в широколистни и иглолистни гори.

Текста подготви А. Грозданов.

Tricholoma imbricatum. Шапката е кафява и матова. Кожицата се напуква с възрастта.

Tricholoma imbricatum. Ламелите покафеняват с възрастта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma imbricatum.

Tricholoma imbricatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma imbricatum.

Tricholoma imbricatum. Ламелите често придобиват кафяви петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Април, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>