Сапунена гъба

Сапунени гъби (Tricholoma saponaceum).

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Сапунена гъба, Сапуненка.

По света Soap Tricholoma, Soapy knight (английски), Tricholome à odeur de savon (френски), Seifenritterling (немски), Рядовка мыльная (руски).

Шапка До 12 cm в диаметър, първоначално звънчевидна, по-късно разперена до почти плоска, с широка и ниска гърбица в центъра. Цветът е много разнообразен и може да бъде светлосив, сиво-кафяв, зеленикав, жълтеникав или червеникаво-кафяв. Разнообразието е довело някои миколози да обявят различни вариетети, които ще бъдат обсъдени по-долу. Обикновено центърът е по-тъмен, а периферията е по-светла до почти бяла. Често се наблюдават единични, тъмни, кръгли петънца близо до периферията. Ръбът отначало е подвит, след това се изправя. Повърхността най-често е гола, гладка и лъскава. В някои случаи обаче в центъра при по-стари гъби се появяват малки люспи, а при други кожицата се разпуква на по-едри люспи, около които се разкрива бялото месо.

Ламели Бели до кремаво-зеленикави. Редки. Прираснали със зъбче към пънчето.

Пънче Цилиндрично, често изтъняващо към основата или вкореняващо се. До 10 cm високо, Бяло до сивкаво, влакнесто или понякога люспесто. Понякога с розови до червеникави оттенъци в основата.

Месо Бяло, понякога розовеещо след нараняване. С много характерна миризма на домашен сапун. Тази миризма не винаги е лесно доловима. Вкусът е неопределен или слабо горчив.

Спори Споровият прах е бял.

Местообитание Расте в иглолистни и широколистни гори, както в низините, така и по високите части на планините. Плододава поединично или на групи от края на лятото до края на есента (VIII-XI). Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба, със сведения за предизвикване на стомашно-чревни разстройства. (Източници: №1,7,8,9,10)

Сходни видове Сапунената гъба показва изненадващо разнообразни външни черти. Някои миколози са описали отделни вариетети провокирани от тази вариабилност. Понеже не проявява специфичност към определени местообитания или видове дървета, този вид може да се очаква да се появи във всевъзможни гори. Това е необичайно, тъй като есенните гъби (род Tricholoma) са микоризни гъби и повечето формират строги асоциации с конкретни дървесни видове.

Сапунената гъба не представлява трудности за определяне ако се познават нейните възможни цветове. Особената миризма и редките ламели са също добри ориентири.

Tricholoma saponaceum var. saponaceum е най-типичният вариетет. Има сиво-кафяво-зеленикава шапка и по-светло пънче без изразени люспи.

Tricholoma saponaceum var. squamosum има тъмносиво-кафява шапка и пънче с изразени тъмносиви люспи.

Tricholoma saponaceum var. lavedanum с червеникаво-кафява шапка, която често е напукана. Пънчето е бледо или частично оцветено като шапката и почти гладко.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Сапунени гъби (Tricholoma saponaceum). Една от по-типичните форми е със сиво-зеленикав цвят.

Сапунени гъби (Tricholoma saponaceum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапунени гъби (Tricholoma saponaceum).

Сапунена гъба (Tricholoma saponaceum). Пънчето понякога е люспесто.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапунена гъба (Tricholoma saponaceum).

Сапунени гъби (Tricholoma saponaceum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапунени гъби (Tricholoma saponaceum).

Сапунени гъби (Tricholoma saponaceum). Основата на пънчето понякога е обагрена розово-червена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Октомври, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>