Tricholoma ustaloides

Tricholoma ustaloides.

Tricholoma ustaloides Romagn.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Няма име.

По света Tricholome faux-brûlé (френски), Bitterer Eichen-Ritterling (немски).

Шапка Да 10 cm в диаметър, месеста, изпъкнала до плоско-изпъкнала. Оранжево-кафява до кестеняво-кафява, повърхността й е обилно слузеста при наличие на въздушна влага, а когато е сухо – лепкава и лъскава. Дълго време със силно подгънат ръб; при напълно развитите плодни тела ръбът е набразден.

Ламели Бели, жълтеещи и с червеникаво-кафяви петна при по-старите плодни тела. Умерено гъсти и прираснали със зъбче.

Пънче С височина до 8 cm. Цилиндрично или бухалковидно, масивно. В най-горната си част е оцветено бяло (оформена е лъже-пръстеновидна зона) и рязко преминава в кафяво по-долу.

Месо Бяло, твърдо и плътно, с брашнен мирис, на вкус е много горчиво.

Спори Споровият отпечатък е бял.

Местообитание В широколистни гори – под дъб (Quercus), бук (Fagus), габър (Carpinus) и кестен (Castanea). Плододава на групи през есента.

Коментар Тази гъба е неподходяща за ядене поради горчивия вкус.

Сходни видове В типичното си местообитание (дъбови гори) Tricholoma ustaloides е лесно различим вид с яркия си кестеняв цвят, силно слизестата кожица (слузта е горчива!), пръстеновидната бяла зона под шапката. В подобни местообитания се среща и вида Tricholoma ustale, който има значително по-малко вискозна шапка (слузта не е горчива!), с по-светъл цвят. Цветът на пънчето се променя постепенно от по-светъл към тъмен (без псевдоануларна бяла зона под шапката). Tricholoma batschii (Кестенокафява есенна гъба) също има двуцветно пънче с добре изразена бяла пръстеновидна зона, но расте само под борове (Pinus).

Други подобни кафяви видове Tricholoma (Есенни гъби) растат под определени видове дървета. Tricholoma fulvum расте под брези (Betula) и има жълтеникави ламели. Tricholoma populinum (Тополовка) расте под тополи (Populus). Tricholoma pessundatum и Tricholoma stans растат под иглолистни дървета, най-често борове (Pinus). Tricholoma pseudonictitans расте най-вече под смърчове (Picea) и се характеризира с жълтеене на месото под повърхността на шапката и пънчето.

Текста подготви А. Грозданов.

Tricholoma ustaloides.

Tricholoma ustaloides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пънчето на Tricholoma ustaloides в горната си част е оцветено бяло и рязко преминава в кафяво по-долу.

Tricholoma ustaloides. Във влажно време шапките са покрити със слуз, която е горчива на вкус.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Август, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>