Горчива есенна гъба

Горчиви есенни гъби (Tricholoma vaccinum).

Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Горчива есенна гъба. (Tricholoma acerbum има същото българско име.)

По света Scaly knight (английски), Tricholome roux (френски), Bärtiger Ritterling, Zottiger Ritterling (немски), Рядовка бородатая (руски).

Шапка До 8 cm в диаметър. Отначало е полусферична или конична, после – почти равна с разстлана гърбица. Кожицата винаги е суха. Покрита е с червено-кафяви влакнести люспици върху светлоохрен фон. Люспиците са  разположени по-гъсто в центъра и по-нарядко към периферията, често стърчащи и провисващи от ръба. Ръбът отначало е силно подвит, но след това се изправя. Съвсем младите плодни тела имат кортина (подобна на тази при видове Cortinarius) между ръба на шапката и пънчето.

Ламели Белезникави до кремави, вдлъбното прираснали (с малко зъбче) към пънчето, широки, средно гъсти, с вълнообразен ръб, често с ръждивокафяви петна.

Пънче Височина до 10 cm, цилиндрично, по-долу – леко удебелено, бледо под шапката,  до червено-кафяво, влакнесто-люспесто – към основата.

Месо Белезникаво, понякога с червеникав оттенък под кожицата или при нараняване; със слаба, но неприятна землиста миризма и леко горчив вкус.

Спори Споровият прах е бял.

Местообитание В иглолистни гори под смърч (Picea), по-рядко в смесени гори; обикновено на групи. Изискванията към почвата са в широки граници, но предпочита леко алкалните почви. Може да бъде намерена от юли до октомври. Не се среща много често.

Коментар Не е отровна, но не се препоръчва за консумация поради недобрите й вкусови качества (Димчева М.Д., Г.Стойчев и М.Гьошева-Богоева, 1995, “50 гъби за любителя гъбар”).

Сходни видове Другите кафяви видове Tricholoma, които се срещат в иглолистните гори, нямат провиснали над ръба на шапката люспици или влакна. Tricholoma imbricatum (Кафява есенна гъба), с радиално-влакнеста до фино люспеста шапка, се среща под бор (Pinus), а Tricholoma psammopus, със зърнеста (като пясък) кожица, – под лиственица (Larix) и бор (Pinus).

Текста подготви А. Грозданов.

Горчиви есенни гъби (Tricholoma vaccinum).

Горчиви есенни гъби (Tricholoma vaccinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Горчива есенна гъба (Tricholoma vaccinum).

Горчиви есенни гъби (Tricholoma vaccinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горчиви есенни гъби (Tricholoma vaccinum).

Горчиви есенни гъби (Tricholoma vaccinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

Горчиви есенни гъби (Tricholoma vaccinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Декември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>