Tricholomopsis flammula

Tricholomopsis flammula.

Tricholomopsis flammula Métrod ex Holec
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Няма име.

По света Tricholome petite flamme (френски), Kleiner Holzritterling (немски), Рядовка фламмуловидная (руски).

Местообитание Иглолистни гори. Расте върху гнила дървесина на смърч (Picea abies), ела (Abies alba) и вероятно други дървета. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Рядък вид.

*Снимките са на екземпляри намерени върху паднал труп на смърч в дере на река в околността на с. Сатовча (западни Родопи), август 2020 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tricholomopsis flammula прилича на миниатюрна форма на Tricholomopsis rutilans (Пурпурна гъба), чийто типични екземпляри са по-едри и месести и имат винени люспички по пънчето. Преди въвеждането на ДНК изследванията, T. flammula не беше всеобщо признат за отделен вид. Jan Holec и колеги проучиха видовото разнообразие на род Tricholomopsis в Европа в няколко публикации с данни от ДНК секвениране, като T. flammula в тях заема самостоятелен клон. Техният извод е, че белези като размер и отсъствие на винени люспички не са напълно надеждни за различаване на двата вида. Те посочват широчината на спорите и количеството на плеуроцистидии като добри белези. При T. flammula спорите са по-тесни (5.2-8.8 x 3.2-4.8 μm) в сравнение с T. rutilans (5.0-8.5 x 4.0-6.5 μm). T. flammula показва изобилие от плеуроцистидии, докато при T. rutilans те са редки или отсъстват. (Източник: Tricholomopsis in Europe — phylogeny, key, and notes on variability, J. Holec & M. Kolařík, Mycotaxon vol. 121, 2012)

Други видове от този род са Tricholomopsis decora, Tricholomopsis sulphureoides (синоним Tricholomopsis osiliensis) и наскоро описаните Tricholomopsis badinensis и Tricholomopsis pteridicola.

Tricholomopsis flammula.

Tricholomopsis flammula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Април, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>