Trichophaea gregaria

Trichophaea gregaria.

Trichophaea gregaria (Rehm) Boud.
семейство Pyronemataceae

синоним Trichophaea hybrida (Sowerby) T. Schumach.

У нас Няма име.

По света Geselliger Borstling (немски).

Спори Спорите са елиптични до широко вретеновидни, с размери 20-26 x 9-12 μm, и стени покрити с много ситни кълбовидни брадавици. Аскусът съдържа осем спори.

Местообитание Върху песъчлива почва в горите, например покрай горски пътища или на места, където се стича вода при порой. Плододава поединично или на групи, понякога насъбрани много нагъсто. Сезонът е през лятото. Сниманите находки са от иглолистни гори в Рила и западни Родопи.

Коментар Миниатюрна гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове За разлика от подобни видове Trichophaea, този вид има спори със съвсем фина орнаментация от кръгли брадавици. Има хипотеза, че може да представлява комплекс от видове.

Trichophaea gregaria.

Trichophaea gregaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichophaea gregaria.

Trichophaea gregaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichophaea gregaria. Спори.

Trichophaea gregaria. Едва доловими точици представляват орнаментацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>