Tubaria furfuracea

Tubaria furfuracea.

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
семейство Inocybaceae

*На тази страница Tubaria furfuracea ще бъде разгледан като комплексен (сложен) вид включващ няколко отделни, но сходни и трудно различими един от друг видове: T. furfuracea, T. hiemalis и T. romagnesiana.

Местообитание Расте върху гниеща дървесина, шума и друг растителен материал, но също и върху хумусна почва. Среща се в разнообразни местообитания, включително гори, паркове, градини, храсталаци и открити места. Възможно е да се открие целогодишно, но традиционно се наблюдава най-добре през есента и началото на зимата. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Tubaria furfuracea.

Tubaria furfuracea.

 

 

 

 

 

 

 

Tubaria furfuracea. Шапките обикновено имат белезникави люспички по ръба.

Tubaria furfuracea. В горната част на пънчето понякога се вижда струпване на люспици като пръстен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubaria furfuracea.

Tubaria furfuracea.

 

 

 

 

 

 

 

Tubaria furfuracea. В сухо време шапките изсветляват.

Tubaria furfuracea. Ламелите са оранжево-кафеникави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubaria furfuracea.

Tubaria furfuracea.

Tubaria furfuracea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>