Tulostoma cyclophorum

Tulostoma cyclophorum.

Tulostoma cyclophorum Lloyd
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Weißlicher Stielbovist (немски).

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, покрити с малки брадавици. Диаметър 3.0-4.3 μm (средно 3.7 μm), без брадавиците. Капилицият се състои от дълги, дебелостенни нишки с диаметър до 10 μm, с разклонения. Септите са преобладаващо разширени. Повърхността на нишките е гладка.

Местообитание В градини и паркове върху хумусна или песъчлива почва. Плододава през есента и зимата. Рядък вид у нас и в Европа. Намерен е в Испания, Франция, Италия, Чехия, Словакия, Унгария, Украйна и Гърция. Описан първоначално от ЮАР през 1906 г., но впоследствие открит на други континенти. Вероятно е космополитен вид.

*Показаните екземпляри са намерени от Д. Денева покрай циментова пътека в двор на къща в с. Землен (област Стара Загора), декември 2023 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma cyclophorum има няколко характеристики, които го правят лесен за разпознаване. Eкзоперидият (външна обвивка) представлява мембрана, която се отлепя от споровата торбичка. Ендоперидият (вътрешна обвивка) има мъхеста повърхност. Отворът има разкъсани ръбове и е леко повдигнат. Пънчето е червеникаво-кафяво и люспесто. Спорите са сравнително ситни за Tulostoma. Видът типично обитава неестествени местообитания.

Tulostoma pulchellum също има екзоперидий от мембранен тип, но споровата торбичка и пънчето са бели на цвят. Този вид расте на песъчливи места.

Tulostoma fimbriatum има екзоперидий от нишковиден тип.

Сред дюни растат още няколко вида с разкъсан отвор, като Tulostoma dunense, Tulostoma pannonicum, Tulostoma hungaricum и Tulostoma grandisporum.

Tulostoma giovanellae (синоним Tulostoma volvulatum) е вид намерен в антропогенни хабитати в централна Европа, но също сред дюни в южна Европа. Има отвор с кръгла форма, екзоперидий от нишковиден тип и белезникаво пънче със сивкави люспи. Важна характеристика на този вид е наличието на нишки от капилиций с вътрешни стени с неравномерен, вълнообразен ход.

Външни препратки с допълнителна информация:

Tulostoma cyclophorum.

Tulostoma cyclophorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma cyclophorum.

Tulostoma cyclophorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma cyclophorum.

Tulostoma cyclophorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Tulostoma cyclophorum.

Капилиций на Tulostoma cyclophorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капилиций на Tulostoma cyclophorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>