Tulostoma fimbriatum

Tulostoma fimbriatum.

Tulostoma fimbriatum Fries
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Gewimperter Stielbovist (немски), Тулостома бахромчатая (руски).

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, покрити с брадавици. Диаметър 4.0-7.0 μm (средно 5.1-5.4 μm). Капилицият се състои от дълги, дебелостенни нишки с диаметър до 12 μm. Нишките имат разклонения и плоски участъци. Преобладават неразширени и слабо разширени септи. Повърхността на нишките е почти напълно изгладена.

Местообитание Открити места с песъчлива почва: речни брегове, дюни, паркове. Плододава на групи през есента, среща се и през зимата. Широко разпространен, но не често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Характеристиките на Tulostoma fimbriatum са сравнително едър размер, накъсан и неоцветен отвор, екзоперидий с нишковидна структура, кафяво пънче и предпочитание към открити, песъчливи места.

Молекулярно изследване на Jeppson et al. публикувано през 2017 г. споменава вероятността да се крият няколко неописани вида под класическото видово име Tulostoma fimbriatum. Един вече описан вид е Tulostoma winterhoffii от Германия. Има червено-кафяво пънче с груби люспи. Различава се на базата на по-едрите спори (достигат 9 μm в диаметър), както и на липсата на свързващи гредички между брадавиците на спорите (белег видим с електронен микроскоп). Още един вид  Tulostoma punctatum, описан от Северна Америка, намерен и в Европа  има по-ситни спори от T. fimbriatum и също няма гредички в споровата орнаментация. (Източник: Unexpected high species diversity among European stalked puffballs – a contribution to the phylogeny and taxonomy of the genus Tulostoma (Agaricales), M. Jeppson, A. Altés, G. Moreno, R. H. Nilsson, Y. Loarce, A. de Bustos, E. Larsson, MycoKeys 21, 2017)

Tulostoma fimbriatum. Влакнести остатъци от екзоперидий с полепнали песъчинки покриват главичката.

Tulostoma fimbriatum. Отворът е накъсан и неоцветен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma fimbriatum. Зрялата глеба има охренокафяв цвят.

Tulostoma fimbriatum. Пънчетата са кафяви и люспести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma fimbriatum.

Tulostoma fimbriatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma fimbriatum.

Tulostoma fimbriatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Tulostoma fimbriatum.

Капилиций на Tulostoma fimbriatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капилиций на Tulostoma fimbriatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 9 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>