Tulostoma fimbriatum

Tulostoma fimbriatum.

Tulostoma fimbriatum Fr.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Gewimperter Stielbovist (немски), Тулостома бахромчатая (руски).

Местообитание На открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през есента, среща се и през зимата. Широко разпространен, но не често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma fimbriatum може да се различи от повечето видове Tulostoma по следната комбинация. Има сравнително едър размер, накъсан отвор без допълнително оцветяване, екзоперидий с нишковидна структура, ръждиво, ивичесто пънче и предпочитание към открити, песъчливи места. Има сравнително едри спори (4.5-7.0 μm диаметър без брадавиците), със сравнително широк диапазон, което се дължи на наличието едновременно на кълбовидни и елипсовидни спори. Също така има сравнително дебели нишки на капилиуциума (до 11 μm в диаметър) с дебели стени, с или без разширения при септите.

Молекулярно изследване на Jeppson et al. публикувано през 2017 г. споменава вероятността да се крият няколко неописани вида под класическото видово име Tulostoma fimbriatum. Един вече описан вид е Tulostoma winterhoffii от Германия. Различава се на базата на по-едрите спори с по-широк диапазон, както и на липсата на свързващи гредички между брадавиците на спорите (белег видим с електронен микроскоп). Още един вид  Tulostoma punctatum, описан от Северна Америка, намерен и в Европа  има по-ситни спори от T. fimbriatum и също няма гредички в споровата орнаментация. (Източник: Unexpected high species diversity among European stalked puffballs – a contribution to the phylogeny and taxonomy of the genus Tulostoma (Agaricales), M. Jeppson, A. Altés, G. Moreno, R. H. Nilsson, Y. Loarce, A. de Bustos, E. Larsson, MycoKeys 21, 2017)

Tulostoma fimbriatum.

Tulostoma fimbriatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma fimbriatum. Отворът е накъсан и неоцветен.

Tulostoma fimbriatum. Зрялата глеба има охрено-кафяв цвят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma fimbriatum. Влакнести остатъци от екзоперидий с полепнали песъчинки покриват главичката.

Tulostoma fimbriatum. Пънчетата са ръждиви и ивичести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Януари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>