Tulostoma grandisporum

Tulostoma grandisporum.

Tulostoma grandisporum Jeppson, Altés, G. Moreno & E. Larsson
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Няма имена.

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, гладки. Диаметър 5.5-9.0 μm (средно 6.8-7.4 μm). Капилицият се състои от дълги, дебелостенни нишки с диаметър до 10 μm. Вътрешните стени често са вълнообразни или сраснали. Преобладават неразширени и слабо разширени септи. Повърхността на нишките е почти напълно изгладена.

Местообитание Дунавски пясъчни дюни. Плододава върху пясък на малки групи или поединично през есента и зимата. Рядък, локализиран вид.

*Показани са екземпялри от района на гр. Лом.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Tulostoma grandisporum е вид тулостома с накъсан и неоцветен отвор, екзоперидий с нишковидна структура, бял ендоперидий с полепнали песъчинки и бяло до жълто-кафеникаво пънче. От голямо значение е микроскопичната характеристика, тъй като видът притежава гладки и необичайно големи спори, както и специфичен капилиций.

Видът бе описан от Jepsson и колеги през 2017 г. с колекции от пясъчни степи в Унгария. В същата публикация бе описан и втори нов вид — Tulostoma pannonicum. Той има аналогичен външен вид и обитава същия тип местообитание. Има гладки спори със значително по-малки размери и капилиций при който вътрешните стени са гладки и равномерни, докато септите са изразено разширени.

(Източник: Unexpected high species diversity among European stalked puffballs – a contribution to the phylogeny and taxonomy of the genus Tulostoma (Agaricales), M. Jeppson, A. Altés, G. Moreno, R. H. Nilsson, Y. Loarce, A. de Bustos, E. Larsson, MycoKeys 21, 2017)

Групата на тулостомите с накъсани отвори и светли пънчета обаче се оказа още по-сложна. През 2023 г. излезе публикация на унгарски и шведски миколози в която бяха описани като нови още четири вида от пясъчните степи в Унгария.

Tulostoma dunense е вид със структура наподобяваща волва или калъфче в основата на пънчето. Има гладки спори с диаметър 4.0-5.2 μm и капилиций от кафяво-оцветени нишки с гладки и равномерни вътрешни стени и неразширени септи. Авторите констатират, че всъщност T. dunense дълго време е бъркан с Tulostoma giovanellae (познат и с името Tulostoma volvulatum, Калъфкостъблена тулостома), който също притежава волва, но има кръгъл отвор, сивкави люспи по пънчето, финобрадавичести спори (с брадавици подредени в редове) и неоцветен капилиций с неравномерни вътрешни стени.

Tulostoma shaihuludii е едър вид с дебело, покафеняващо пънче, финобрадавичести или почти гладки спори (диаметър 3.5-5.2 μm) и капилиций, при който вътрешните стени често са вълновидни. Има неразширени или слабо разширени септи.

Tulostoma hungaricum има миниатюрни плодни тела. Спорите да покрити с ниски брадавици (диаметър 4.5-5.7 μm). Нишките на капилиция имат гладки, равномерни стени и неразширени септи.

Tulostoma sacchariolens мирише на цветя и има почерняващо пънче. Спорите са грубо орнаментирани (диаметър 4.1-5.3 μm). Капилицият е от нишки с тесен лумен. Септите са преобладаващо слабо разширени.

Вероятно съществуват още неописани видове.

(Източник: Exploring diversity within the genus Tulostoma (Basidiomycota, Agaricales) in the Pannonian sandy steppe: four fascinating novel species from Hungary, P. Finy, M. Jeppson, D. G. Knapp, V. Papp, L. Albert, I. Ölvedi, K. Bóka, D. Varga, G. M. Kovács, B. Dima, MycoKeys 100, 2023)

T. grandisporum се отличава лесно от Tulostoma pulchellum, който има екзоперидий от мембранен тип, и от Tulostoma fimbriatum, с червеникаво-кафяво пънче.

Tulostoma grandisporum.

Местообитание на Tulostoma grandisporum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma grandisporum.

Tulostoma grandisporum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma grandisporum.

Tulostoma grandisporum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma grandisporum.

Tulostoma grandisporum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Tulostoma grandisporum.

Капилиций на Tulostoma grandisporum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капилиций на Tulostoma grandisporum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>