Tulostoma kotlabae

Tulostoma kotlabae.

Tulostoma kotlabae Pouzar
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Dünen-Stielbovist (немски).

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или яйцевидни и брадавичести. Измерените от нас колекции показват вариации в размерите. Открояват се две групи. Тези с едри спори (4.0-6.5 μm, средно 5 μm) и тези с по-малки спори (3.5-5.5 μm, средно 4.4 μm). Измерима разлика има и в максималната дебелина на капилиция: до 7 μm при тези с едри спори и до 10 μm при тези с по-малки спори.

Местообитание Сухи, открити места с песъчлива почва. Плододава на групи през есента и зимата. Вероятно рядък вид у нас. Широко разпространен в Европа.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma kotlabae се познава по бялата спорова торбичка и бялото пънче. Отворът е кръгъл и тръбовиден и не е заобиколен от тъмен ореол. Екзоперидият е от нишковиден тип. На базата на тези характеристики се разграничава лесно от други видове, например Зимната тулостома (Tulostoma brumale) с оцветен отвор.

Съществуват мнения, че това име се използва за повече от един вид в Европа. Индикация за това са големите разлики по отношение на спорите в описанията на различни автори. Jeppson и колеги провеждат филогенетични изследвания върху европейски тулостоми и намират генетични доказателства в тази насока, но не бързат да създадат имена на нови видове, позовавайки се на нуждата да се съберат и анализират повече колекции. (Източник: Unexpected high species diversity among European stalked puffballs – a contribution to the phylogeny and taxonomy of the genus Tulostoma (Agaricales), M. Jeppson, A. Altés, G. Moreno, R. H. Nilsson, Y. Loarce, A. de Bustos, E. Larsson, MycoKeys 21, 2017)

Tulostoma kotlabae.

Tulostoma kotlabae.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma kotlabae.

Tulostoma kotlabae.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma kotlabae.

Tulostoma kotlabae.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma kotlabae.

Tulostoma kotlabae.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Декември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>