Tulostoma melanocyclum

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum Bresadola
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Scaly stalkball (английски), Schwarzbehöfter Stielbovist (немски).

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, покрити с брадавици. Диаметър 4.0-7.0 μm (средно 5.1-5.5 μm), без брадавиците. Капилициумът са дълги, дебелостенни хифи с диаметър до 13 μm, с разклонения. Септите са преобладаващо неразширени или умерено разширени. Повърхността на хифите е сравнително гладка.

Местообитание На открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през зимата. Вероятно рядък вид.

*Показани са екземпляри намерени по брега на р. Дунав в района на с. Арчар, област Видин.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma melanocyclum наподобява Зимната тулостома (Tulostoma brumale), но T. melanocyclum има екзоперидий от нишковиден тип, червеникаво-кафяво пънче и по-едри спори.

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>