Tulostoma melanocyclum

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum Bresadola
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Scaly stalkball (английски), Schwarzbehöfter Stielbovist (немски).

Местообитание На открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през есента, среща се и през зимата. Вероятно рядък вид.

*Показани са екземпляри намерени по брега на р. Дунав в района на с. Арчар, област Видин, през януари 2021 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma melanocyclum наподобява Зимната тулостома (Tulostoma brumale), но T. melanocyclum има екзоперидий от нишковиден тип, червеникаво-кафяво пънче и по-едри спори.

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Януари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>