Tulostoma melanocyclum

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum Bresadola
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Scaly stalkball (английски), Schwarzbehöfter Stielbovist (немски).

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, покрити с брадавици. Диаметър 4.0-7.0 μm (средно 5.1-5.5 μm), без брадавиците. Капилициумът са дълги, дебелостенни хифи с диаметър до 13 μm, с разклонения. Септите са преобладаващо неразширени или умерено разширени. Повърхността на хифите е сравнително гладка.

Местообитание На открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през зимата. Вероятно рядък вид.

*Показани са екземпляри намерени по брега на р. Дунав в района на с. Арчар, област Видин.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma melanocyclum наподобява Зимната тулостома (Tulostoma brumale), но T. melanocyclum има екзоперидий от нишковиден тип, червеникаво-кафяво пънче и по-едри спори.

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum.

Tulostoma melanocyclum. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma melanocyclum. Капилиций.

Tulostoma melanocyclum. Капилиций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Януари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>