Tulostoma pulchellum

Tulostoma pulchellum.

Tulostoma pulchellum Saccardo
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Schöner Stielbovist (немски), Тулостома хорошенькая (руски).

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, видимо гладки или съвсем финозърнести. Диаметър 4.5-7.0 μm (средно 5.2-5.9 μm). Капилициумът са дълги, дебелостенни хифи с диаметър до 9 μm, с разклонения. Преобладават неразширени и слабо разширени септи. Повърхността на хифите е сравнително гладка, но на места има полепнали кристалчета.

Местообитание На открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през есента, среща се и през зимата. Вероятно рядък, локализиран вид.

*Показани са екземпляри намерени по бреговете на р. Дунав в района на с. Арчар (област Видин) и р. Марица в Пловдив.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma pulchellum може да се познае по екзоперидиалната обвивка, която в този случай е от мембранен тип и се разпада на парцалчета. Отворът има накъсани ръбове и обикновено е очертан с кръг. Повърхността на ендоперидиалната обвивка е мъхеста, но по-късно се изглажда. Пънчето е късо, бледооцветено и влакнесто. Спорите имат дребнозърнеста орнаментация и изглеждат почти гладки със светлинен микроскоп.

Tulostoma giovanellae (според някои синоним на Tulostoma volvulatum) също има светло пънче и неоцветена главичка, но екзоперидият е от нишковиден тип, а отворът е кръгъл и целокраен.

Tulostoma cyclophorum и Tulostoma fimbriatum имат отвори с накъсани ръбове, но пънчетата са кафяви и люспести.

Tulostoma pseudopulchellum е наскоро описан и все още слабо познат вид с по-ситни плодни тела и сходни външни белези. Има спори с набръчкана повърхност.

Tulostoma pulchellum.

Tulostoma pulchellum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma pulchellum.

Tulostoma pulchellum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma pulchellum.

Tulostoma pulchellum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma pulchellum.

Tulostoma pulchellum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma pulchellum.

Tulostoma pulchellum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Tulostoma pulchellum.

Спори на Tulostoma pulchellum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>