Tulostoma simulans

Tulostoma simulans.

Tulostoma simulans Lloyd
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Tulostoma moravecii Pouzar

У нас Няма име.

Местообитание На открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през есента, среща се и през зимата. Вероятно рядък вид.

*Показани са екземпляри намерени по брега на р. Дунав в района на с. Арчар, област Видин, през януари 2021 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma simulans е вид описан за първи път от щата Тексас в САЩ. Jeppson и колегия са показали чрез генетични изследвания, че вида е разпространен и в Европа. T. simulans се характеризира с екзоперидий от нишковиден тип, кръгъл, тръбовиден отвор с или без тъмен ореол, светлокафяво пънче, брадавичести спори и умерени разширения при септите на капилициума.

Зимната тулостома (Tulostoma brumale) има почти идентичен външен вид. T. brumale обаче има екзоперидий от мембранен тип, спори с по-малък среден диаметър, капилиуциум богато инкрустиран с кристалеча и широко разширени септи.

Допълнителна информация: Unexpected high species diversity among European stalked puffballs – a contribution to the phylogeny and taxonomy of the genus Tulostoma (Agaricales), M. Jeppson, A. Altés, G. Moreno, R. H. Nilsson, Y. Loarce, A. de Bustos, E. Larsson, MycoKeys 21, 2017

Tulostoma simulans.

Tulostoma simulans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Януари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>