Tulostoma simulans

Tulostoma simulans.

Tulostoma simulans Lloyd
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Tulostoma moravecii Pouzar

У нас Няма име.

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, покрити с брадавици. Диаметър 4.0-5.5 μm (средно 4.6-4.8 μm), без брадавиците. Капилициумът са дълги, дебелостенни хифи с диаметър до 11 μm, с разклонения. Септите са преобладаващо неразширени или умерено разширени. Повърхността на хифите е сравнително гладка.

Местообитание На открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през зимата.

Показаните екземпляри са от поречието на р. Дунав при с. Арчар и с. Добри дол и от м. Побити камъни (Варненско).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma simulans е вид описан за първи път от щата Тексас в САЩ. Jeppson и колегия са показали с генетични изследвания, че видът е разпространен в Европа. T. simulans се характеризира с екзоперидий от нишковиден тип, кръгъл, тръбовиден отвор с или без тъмен ореол, светлокафяво пънче, брадавичести спори и умерени разширения при септите на капилиция.

Зимната тулостома (Tulostoma brumale) има почти идентичен външен вид. T. brumale обаче има екзоперидий от мембранен тип, спори с по-малък среден диаметър, капилиций богато инкрустиран с кристалчета и широко разширени септи.

Допълнителна информация: Unexpected high species diversity among European stalked puffballs – a contribution to the phylogeny and taxonomy of the genus Tulostoma (Agaricales), M. Jeppson, A. Altés, G. Moreno, R. H. Nilsson, Y. Loarce, A. de Bustos, E. Larsson, MycoKeys 21, 2017

Tulostoma simulans.

Tulostoma simulans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma simulans.

Tulostoma simulans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma simulans.

Tulostoma simulans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Tulostoma simulans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>