Tulostoma squamosum

Tulostoma squamosum.

Tulostoma squamosum (J.F. Gmel.) Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Tulostome à pied squamuleux (френски), Schuppiger Stielbovist (немски), Тулостома чешуйчатая (руски).

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, покрити с брадавици. Диаметър 3.8-6.5 μm (средно 4.7-4.9 μm), без брадавиците. Капилицият се състои от дълги, дебелостенни нишки с диаметър до 10 μm, с разклонения. Септите са преобладаващо неразширени или умерено разширени. Повърхността на нишките е сравнително гладка.

Местообитание В паркове и градини на сенчести места. Расте върху хумусна почва поединично или на групи. Плододава през есента, но плодните тела престояват до следващата година. Вероятно рядък и локализиран вид.

*Показаните екземпляри са намерени в Ботев парк в гр. Козлодуй с множество различни дървета: туя, люляк, черен бъз, черна топола, чинар, орех, конски кестен, липа и други.

Коментар Неядлива гъба.

Tulostoma squamosum. Перистомата е тръбовидна и неоцветена.

Tulostoma squamosum. В началото главичката е покрита с кафяв, плочковидно-брадавичест екзоперидий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma squamosum. Брадавиците по-късно се излющват и оставят мрежовидна окраска.

Tulostoma squamosum. Глебата е охрена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma squamosum. Пънчето е ръждиво, подчертано люспесто и сравнително дълго.

Tulostoma squamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Tulostoma squamosum.

Капилиций на Tulostoma squamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капилиций на Tulostoma squamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Януари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>