Tulostoma subsquamosum

Tulostoma subsquamosum.

Tulostoma subsquamosum Long & S. Ahmad
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

Спори Споровият прашец е охренокафеникав. Спорите са брадавичести, с диаметър 4.0-6.5 μm.

Местообитание На сухи, открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през есента и зимата. Вероятно рядък вид.

*Показани са екземпляри намерени върху дюна на брега на р. Дунав в района на с. Добри дол, област Монтана, декември 2021 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma subsquamosum се познава по кръглия, тръбовиден и неоцветен отвор, екзоперидия съставен от белезникави плаки, червено-кафявото, люспесто пънче и местообитанието. Видът е описан първоначално от Пенджаб в Индия в средата на 20-и век, но впоследствие е намерен в Европа (Испания, Унгария и Словакия) и потвърден от Jeppson и колеги.

Видът наподобява Tulostoma squamosum, който обаче има плочковидно-брадавичест екзоперидий при младите гъби. С разпадането си по-късно остават следи от него под формата на мрежовидна окраска. Този вид обичайно се среща в друг тип местообитание плододава върху хумусна почва под дървета.

Tulostoma fimbriatum има отвор с накъсани ръбове.

Tulostoma subsquamosum. Пънчета са червено-кафяви и люспести.

Tulostoma subsquamosum. Споровата торбичка след разпадането на екзоперидия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma subsquamosum.

Tulostoma subsquamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Декември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>