Tulostoma subsquamosum

Tulostoma subsquamosum.

Tulostoma subsquamosum Long & S. Ahmad
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

Микроскопични белези Спорите са кълбовидни или с неправилна форма, покрити с брадавици. Диаметър 4.0-7.0 μm (средно 5.1-5.3 μm). Капилицият се състои от дълги, дебелостенни нишки с диаметър до 12 μm, с разклонения. Септите са разширени или неразширени, преобладавщо оцветени. Повърхността на нишките е сравнително гладка.

Местообитание На сухи, открити места върху песъчлива почва. Плододава на групи през есента и зимата. Вероятно рядък вид.

*Показани са екземпляри намерени върху дюни на брега на р. Дунав в района на с. Добри дол и с. Орсоя, област Монтана.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Tulostoma subsquamosum се познава по кръглия, тръбовиден и неоцветен отвор, екзоперидия съставен от белезникави плаки, червено-кафявото, люспесто пънче и местообитанието. Видът е описан първоначално от Пенджаб в Индия в средата на 20-и век, но впоследствие е намерен в Европа (Испания, Унгария и Словакия) и потвърден от Jeppson и колеги.

Видът наподобява Tulostoma squamosum, който обаче има плочковидно-брадавичест екзоперидий при младите гъби. С разпадането си по-късно остават следи от него под формата на мрежовидна окраска. Този вид обичайно се среща в друг тип местообитание плододава върху хумусна почва под дървета.

Tulostoma fimbriatum има отвор с накъсани ръбове.

Tulostoma subsquamosum. Пънчета са червено-кафяви и люспести.

Tulostoma subsquamosum. Споровата торбичка след разпадането на екзоперидия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma subsquamosum.

Tulostoma subsquamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma subsquamosum.

Tulostoma subsquamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Tulostoma subsquamosum.

Капилиций на Tulostoma subsquamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капилиций на Tulostoma subsquamosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>