Тулостома

Tulostoma Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Тулостома.

Тулстомите в Европа наброяват най-малко 25 вида. Срещат се в разнообразни, но специфични местообитания. Дюни, степи и места с песъчлива, бедна на хумус почва са най-типичните местообитания. Обикновенво се срещат в низините и на сухи, равнинни места. Някои растат сред мъхове, дори понякога закрепени върху голи скали и каменни зидове. Могат да се открият и в изкуствена среда покрай пътеки, пътища и тротоари. Сравнително малко видове се намират в сянката на дървета в градини и паркове.

Всички видове имат плодно тяло със сходна анатомия. Плодното тяло се състои от кълбовидна главичка (спорова торбичка) разположена върху пънче. Главичката има две обвивки: екзоперидий, който представлява нетрайна мембрана или паяжина от нишки и бързо се разпада, и ендоперидий, който представлява устойчива мембрана. Вътрешността се нарича глеба и е мястото, където се образуват спорите. Глебата на зрелите плодни тела може да е охрена, кафеникава или ръждива и съдържа спори и стерилни нишки (капилициум). Погледнати под микроскоп, спорите (които в повечето случаи са кръгли и са с или без шипчета) и стерилните нишки съдържат информация, която е важна за определяне на вида. Зрелите спори са разпространяват през отвор, който се образува в най-върховата част на главичката. Формата на този отвор е различна при отделните видове. Някои видове имат неправилен отвор с накъсани ръбове, докато при други той е кръгъл и тръбовиден.

Често под главичката увисват разпаднатите остатъци от екзоперидий. Пънчето е цилиндрично и при някои видове е почти гладко, докато при други е влакнесто или люспесто. В основата на поне един вид (Tulostoma volvulatum) се разполага структура, подобна на калъфче (волва).

Един от най-често срещаните видове в Европа и у нас е Зимната тулостома (Tulostoma brumale).

Текста подготви П. Неделев.

Tulostoma sp.

Tulostoma sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 23 Декември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>