Тулостома

Tulostoma Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Тулостома.

У нас са известни пет вида Tulostoma, но в Европа съществуват общо около 20 вида. Срещат се в разнообразни, но специфични местообитания. Някои видове се срещат върху песъчлива, бедна на хумус почва, като например пясъчни дюни, докато други предпочитат мъхове, понякога закрепени върху голи скали. Степи са друго типично местообитание за някои видове. Срещат се и на места покрай пътеки и пътища, обикновено на открито. По-често се срещат в низините и на сухи равнинни места.

Всички видове имат плодно тяло със сходна анатомия. Плодното тяло се състои от сферична главичка разположена върху пънче. Главичката има две обвивки: екзоперидий, който е нетраен и бързо се разпада, и ендоперидий, който представлява тънка, кожеста мембрана. Вътрешността се нарича глеба и е мястото, където се образуват спорите. Глебата на зрелите плодни тела може да е охрена, кафеникава или ръждива и съдържа спори и стерилни нишки (капилициум). Погледнати под микроскоп, спорите (които в повечето случаи са кръгли и са с или без шипчета) и стерилните нишки съдържат информация, която е важна за определяне на вида. Зрелите спори са разпространяват през отвор, който се образува в най-върховата част на главичката. Формата на този отвор е различна при отделните видове. Някои видове имат неправилен отвор с накъсани ръбове, докато при други той е кръгъл и тръбовиден.

Често под главичката увисват разпаднатите остатъци от екзоперидий. Пънчето е цилиндрично и при някои видове е почти гладко, докато при други е влакнесто или люспесто. В основата на поне един вид (Tulostoma volvulatum) се разполага структура, подобна на калъфче (волва).

Един от най-често срещаните видове в Европа и у нас е Зимната тулостома (Tulostoma brumale).

Текста подготви П. Неделев.

Tulostoma sp.

Tulostoma sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostoma sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Декември, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>