Набръчкан напръстник – галерия

Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.

синоними Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud., Morchella bohemica Krombh.

Обратно към описание на вида.

Галерия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>