Напръстник

Напръстник (Verpa conica).

Verpa conica (O.F. Müll.) Sw.
семейство Morchellaceae

синоним Verpa digitaliformis Pers.

У нас Напръстник, Конусовидна верпа.

По света Smooth thimble cap, Thimble fungus (английски), Verpe conique (френски), Fingerhut-Verpel (немски), Шапочка коническая (руски).

Плодно тяло Състои се от шапка и пънче. Шапката е прикрепена за пънчето само в най-горната си част. Общата височина варира и може да достигне около 10 cm.

Шапка С форма на напръстник или звънчевидна. Жълто-кафява, кафява или кафяво-черна; по-тъмна при стареене и засушаване. Външната повърхност е гладка, набръчкана или неравномерно нагъната. Вътрешната повърхност е белезникава до кремава и гладка. Ръбът е свободен, извит навътре, изправен или извит навън.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към основата. Кремаво, жълтеникаво, оранжево или оранжево-розово, понякога частично оцветено кафеникаво. Привидно гладко или със зебровидна окраска от кафеникави люспици. Пънчето е кухо, като в кухината се поместват памуковидни хифи.

Месо Влажно, крехко и чупливо. Без особени миризма и вкус.

Спори Спорите са елипсовидни, с размери 20-28 x 11-18 μm. Стените са гладки. Около полюсите са събрани дребни капчици.

Местообитание Широколистни гори, храсталаци и паркове. Срещали сме вида под тополи (Populus), ябълки (Malus), круши (Pyrus) и други. Плододава върху хумусна почва поединично или на групи. Сезонът е през пролетта (от края на март до май). Видът е широко разпространен, но появата е неравномерна и непредвидима. Може да се появи обилно или въобще да отсъства.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Гъбата се счита за ядлива от различни автори, но не е популярна колкото смръчкулите. (Източници:1,2,5,7,10,12,13,15,17,23) Препоръчително е да не се консумира сурова или в големи количества, понеже подобните Набръчкан напръстник (Verpa bohemica) и смръчкули (Morchella spp.) могат да причинят симптоми на отравяне при тези обстоятелства. Според Lagrange & Vernoux няма данни за отровност при Verpa conica. (Източник: Warning on False or True Morels and Button Mushrooms with Potential Toxicity Linked to Hydrazinic Toxins: An Update, E. Lagrange & J.-P. Vernoux, Toxins 12(8), 2020)

Сходни видове Напръстникът е лесен вид за разпознаване. Важно е да се знае, че връзката между шапка и пънче се осъществява само в най-горната част на шапката. Плодното тяло обаче показва големи вариации. Класическата форма илюстрирана в голяма част от книгите е на гъба с дълго пънче и несъразмерно малка шапка. На практика височината на пънчето варира и може да се окаже равна на тази на шапката. Шапката може да е гладка или нагъната. Оцветяването също варира, както на шапката, така и на пънчето. Наличието на люспици по пънчето е типично за вида, но не е еднакво изявено при всички плодни тела. В миналото е имало опити за описване на отделни видове на базата на някои от тези вариращи характеристики.

Verpa bohemica (Набръчкан напръстник) може да се срещне в същите местообитания по същото време. Има ясно оребрена шапка и пънче покрито с белезникави ивици. Плодните тела достигат по-едри размери.

Смръчкулите (Morchella spp.) имат шапки с ямки разделени от ребра. При Morchella esculenta (Обикновена смръчкула) и Morchella elata (Висока смръчкула) пънчето се свързва с шапката в долния край на шапката. При Morchella semilibera (Хибридна смръчкула) свързването е в средната част на шапката.

Дипленките (Gyromitra spp.), като Gyromitra esculenta (Обикновена дипленка) и Gyromitra gigas (Гигантска дипленка), имат шапки с неправилни форми и изпълнени с кухини.

В периода на плододаване на V. conica се срещат и някои бучки с подобен вид, като Hevella leucopus (Белостъблена бучка) и Hevella fusca (Кафява бучка). При тях шапките обикновено са прегънати в седловидна форма.

Текста подготви П. Неделев.

Напръстници (Verpa conica).

Напръстници (Verpa conica). Пънчето е кухо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напръстник (Verpa conica).

Напръстник (Verpa conica).

Напръстник (Verpa conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напръстник (Verpa conica).

Напръстник (Verpa conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напръстник (Verpa conica). Пънчетата са покрити със ситни люспици.

Напръстник (Verpa conica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напръстници (Verpa conica). Шапката понякога е слабо нагъната.

Едно местообитание – гора от трепетлика (Populus tremula).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Verpa conica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

1 comment to Напръстник

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>