Копринена гъба

Копринена гъба (Volvariella bombycina). В основата на пънчето се разполага волва (калъфче).

Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer
семейство Pluteaceae

синоним Volvaria bombycina (Pers.) P. Kumm.

У нас Копринена гъба.

По света Silky rosegill (английски), Volvaire soyeuse (френски), Wollige Scheidling (немски), Вольвариелла шелковистая (руски).

Шапка У младите екземпляри яйцевидна, звънчевидна, по-късно разперена, бяла или белезникава, покрита с фини копринени власинки, от 5 до 20 cm в диаметър.

Пънче Високо до 20 cm, цилиндрично, плътно, удебелено в основата и стесняващо се към шапката, бяло или белезникаво с леки радиални нишки. В основата, пънчето е прибрано в голяма, кафява или белезникава волва, подобна на счупена черупка на яйце.

Ламели Нагъсто разположени, свободни от пънчето, в началото бели, по-късно бледо-розови, до кафяви.

Месо Бяло, тънко, с особена миризма.

Спори Споровият прашец е розов. Размерът на спорите е 8.5-10 х 5-6 μm.

Местообитание Расте върху влажна дървесина от най-различни дървета – липа (Tilia), бряст (Ulmus), клен (Acer) – през топлите месеци от годината (VI-IX).

Коментар Посредствена ядлива гъба. (Източници: №5,11).

Сходни видове Поради характерната шапка, покрита с копринени власинки, голямата волва и характерното местообитание този вид трудно може да се сбърка с някой друг.

Текста подготви В. Занев.

Копринена гъба (Volvariella bombycina).

Копринена гъба (Volvariella bombycina). Ламелите на развитата гъба са розови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копринени гъби (Volvariella bombycina).

Волви (калъфчета) на Копринена гъба (Volvariella bombycina). Волвата е изпъстрена от кафяви петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копринена гъба (Volvariella bombycina).

Ламелите на Копринената гъба (Volvariella bombycina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копринена гъба (Volvariella bombycina). Гъбата често плододава в хралупите на стари широколистни дървета.

Копринена гъба (Volvariella bombycina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копринена гъба (Volvariella bombycina).

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Септември, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>