Волвария

Volvariella gloiocephala.

Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle
семейство Pluteaceae

синоними Volvariella speciosa (Fr.) Singer, Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Justo

У нас Волвария.

По света Stubble rosegill (английски), Volvaire élégante (френски), Großer Scheidling (немски), Вольвариелла слизистоголовая, Вольвариелла красивая (руски).

Шапка Отначало конусовидна, после изпъкнала и накрая плоска с гърбица в центъра. Кафеникава, бежова, сиво-кафява, понякога почти бяла, но винаги по-тъмна в центъра. Вижда се влакнест рисунък, а при младите гъби шапките имат заскрежен вид. Ръбът често е набразден, особено при стари екземпляри. Повърхността е влажна, слузеста и лъскава. Диаметър до 15 cm.

Ламели Отначало белезникави, по-късно розови до розово-кафяви. Гъсто разположени и свободни от пънчето.

Пънче Почти цилиндрично, слабо удебелено в основата, където се разполага волва. Белезникаво, с влакнеста повърхност. Отсъства пръстен. Височина до 25 cm.

Волва Под формата на торбичка с накъсани ръбове, с бял или белезникав цвят. Влакнеста и нежна.

Месо Белезникаво до сиво-кафяво, особено под кожицата на шапката. С миризма на репички или почва. Няма особен вкус.

Спори Споровият прашец е розов. Спорите са с размери 13-18 х 8-10 μm.

Местообитание Расте върху обогатени почви, например в близост до торища, ниви и пасища. Също расте на места с гниеща слама, стърготини и други растителни отпадъци. Обикновено се среща на открито в близост до селища. Плододава поединично или на групи през пролетта, лятото и есента.

Коментар Ядлива, но може лесно да се сбърка с опасни видове. (Източници: №5,7,10,12,13,15)

Сходни видове Опасност представлява объркването на Volvariella gloiocephala със Зелената мухоморка (Amanita phalloides). Amanita phalloides и други отровни видове Amanita имат частично покривало при младите и пръстен на пънчето при развитите плодни тела. Споровият им прашец е с бял цвят и ламелите им не порозовяват.

От други видове Volvariella, V. gloiocephala се отличава по големия размер на плодното тяло, влажната или понякога слузеста шапка, бялата волва и по това, че расте върху почва, а не върху дърво. Volvariella earlei е близък, по-слабо познат вид, който има по-малки плодни тела (диаметър на шапката до 4.5 cm) и микроскопски разлики. Volvariella media е вид, който съществува в литературата, но е със съмнителен статут. (Източник: Mycotaxon 112, 2010, The Genus Volvariella in Spain: V. dunensis comb. & stat. nov. and observations on V. earlei)

В литературата се среща и още едно видово име, което днес се счита за синоним на Volvariella gloiocephalaVolvariella speciosa (или Volvariella gloiocephala var. speciosa).

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Volvariella gloiocephala.

Volvariella gloiocephala. В основата на пънчето се разполага волва.

Volvariella gloiocephala. Волвата е под формата на бяла торбичка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvariella gloiocephala.

Volvariella gloiocephala. Тук се вижда как ламелите променят цвета си от бяло в розово с развитието на плодното тяло и узряването на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvariella gloiocephala. Шапката е слузеста във влажно време.

Volvariella gloiocephala. Ламелите са сравнително гъсти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvariella gloiocephala. Ламелите са свободни от пънчето.

Волвата на Volvariella gloiocephala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Май, 2019 г.

Върни до горе

6 коментара Волвария

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>