Xerocomus silwoodensis

Xerocomus silwoodensis.

Xerocomus silwoodensis A.E. Hills, U. Eberh. & A.F.S. Taylor
семейство Boletaceae (Манатаркови)

У нас Няма име.

По света Poplar bolete (английски), Purpurbrauner Filzröhrling (немски), Моховик сильвудеский (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала. Червеникаво-кафява до тъмнокафява, понякога неравномерно оцветена, при застаряване по-светла. Повърхността е суха и кадифена, по-късно с фини пукнатини. Ръбът е подвит отначало, после се изправя. Диаметър до 8 cm.

Тръбички Отначало бледожълти, после жълти и накрая мръсножълти. При нараняване не посиняват, но при стари екземпляри могат да посинеят слабо. Порите са оцветени по същия начин и не посиняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично, слабо бухалковидно или вретеновидно и изтъняващо към основата. Бледокафеникаво с червеникав оттенък. Повърхността е гладка, но може да носи червеникаво-кафява мрежа в горната част или гранулки със същия цвят. Не променя цвета си след нараняване. Цветът на мицела в основата на пънчето е жълтеникав. Височина до 10 cm.

Месо Белезникаво до бяло. Кафеникаво в шапката, понякога и в основата на пънчето. Не посинява и не променя цвета си при излагане на въздух. Леко пожълтява при изсушаване. Твърдо и плътно, но накрая омеква. Миризмата е неопределена. Вкусът е леко кисел.

Спори Споровият прашец е маслиненокафяв. Спорите са елипсовидни до слабо вретеновидни, с размери 9.5–14.5 × 4–5.5 μm и гладки (по Taylor, Hills, Simonini, Muñoz и Eberhardt, 2007).

Местообитание В гори и храсталаци с тополи (Populus), с които образува микориза. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Видът вероятно е рядък.

Съобщение за откриването на вида в България: B. Assyov. First Records of Xerocomus chrysonemus and X. silwoodensis (Boletales) in Southeastern Europe – Program and Abstracts book of Second National Youth Conference „The Biological Sciences for a Better Future“, 30-31 October 2015, Plovdiv.

Коментар Гъба с непозната ядливост, тъй като е известна на науката едва от 2007 г.

Сходни видове Първото описание на Xerocomus silwoodensis беше публикувано от британски, италиански и испански миколози през 2007 г. и впоследствие видът беше намерен на повече места в Европа. Вероятно е останал незабелязан поради сходството с други видове Xerocomus.

Кадифената манатарка (Xerocomus subtomentosus) е често срещан вид в разнообразни широколистни гори. Има бяло месо с кафеникав участък в долната част на пънчето и посинява слабо в шапката при разрез. Освен това има бели мицелни хифи в основата. В местообитанието на X. subtomentosus расте и редкият вид Xerocomus chrysonemus отличен с яркожълти мицелни хифи. Xerocomus ferrugineus расте в планински иглолистни и широколистни гори и също има жълти мицелни хифи. Тези видове не са познати да асоциират с тополи.

Текста подготви П. Неделев.

Допълнителна информация:

Xerocomus silwoodensis.

Xerocomus silwoodensis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xerocomus silwoodensis.

Xerocomus silwoodensis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xerocomus silwoodensis. Мицелните нишки са жълтеникави.

Xerocomus silwoodensis. Месото след няколко часа престой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Октомври, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>