Xerula melanotricha

Xerula melanotricha.

Xerula melanotricha Dörfelt
семейство Physalacriaceae

синоним Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) M.M. Moser

У нас Няма име.

По света Collybie à poils noirs (френски), Schwarzhaariger Wurzelrübling (немски), Ксерула черноволосковая (руски).

Местообитание В гори с присъствие на ела (Abies). Плододава върху почва поединично или на малки групи. Сезонът е през лятото и есента.

Видът беше съобщен от Рила в публикация на М. Гьошева, Б. Асьов и Д. Стойков през 2012 г. (Some noteworthy Agaricales and Cantharellales from Bulgaria, M. Gyosheva, B. Assyov, D. Stoykov, Phytologia Balcanica 18(2), 2012)

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Xerula pudens е друг вид с космати шапка и пънче, но космите са по-къси и по-светли. Според A. Ronikier съществена микроскопична разлика се състои в това, че цистидиите при X. pudens са по-широки, по-дебелостенни и имат покритие, което е неразтворимо в 5% разтвор на калиева основа. X. pudens се среща в по-разнообразни местообитания.

Източник: Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland, A. Ronikier, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72(4), 2003.

Xerula melanotricha.

Xerula melanotricha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>