Вкореняваща се припънка

Вкореняващи се припънки (Xerula radicata).

Xerula radicata (Relhan) Dörfelt
семейство Physalacriaceae

синоними Oudemansiella radicata (Relhan) Singer, Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen

У нас Вкореняваща се припънка.

По света Rooting shank (английски), Collybie radicante, Mucidule radicante (френски), Grubiger Wurzelrübling (немски), Удемансиелла корневая  (руски).

Шапка Отначало полусферична, по-късно изпъкнала до плоска със слабо изразена гърбица. Белезникава, бежова или бледокафява в сухо време, охрена или по-тъмно кафява във влажно време. Гладка, но в центъра понякога радиално набръчкана. Във влажно време е влажна до слузеста. Ръбът е изправен. Диаметърът варира в голяма степен защото се намират ситни екземпляри и такива с диаметър от 15 cm.

Ламели Бели, широки, прираснали към пънчето или прираснали със зъбче.

Пънче Височина до 20 cm. Височината също варира в голяма степен, но типично надвишава диаметъра на шапката. Бяло, гладко или понякога вертикално набраздено. Цилиндрично, с разширение в основата. При внимателно изтръгване на гъбата от субстрата може да се види дълъг израстък, който продължава от основата на пънчето и се вкопава дълбоко под повърхността.

Месо Бяло или белезникаво, тънко. Няма особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са широко елиптични, с размери 14-16 х 9-11 μm.

Местообитание В широколистни гори, най-вече букови (Fagus) и дъбови (Quercus). Тъй като гъбата е сапротроф, обикновено се намира близо до гниещи стволове или пънове, поединично или на групи. Плододава от началото на лятото до края на есента и е широко разпространен и често срещан вид у нас.

Коментар Ядлива гъба, но с ниско качество. (Източници: №1,5,9,10).

Сходни видове Вкореняващата се припънка се разпознава сравнително лесно по своите характерни външни белези. Напуканата припънка (Megacollybia platyphylla), която също расте близо до гниеща дървесина, има къси и тънки ризоморфи в основата на пънчето, вместо дългия израстък характерен за Xerula radicata.

Други европейски видове Xerula, като Xerula pudens, Xerula melanotricha, Xerula caussei и други имат шапки и пънчета покрити с власинки. Xerula radicata няма власинки.

Текста подготви П. Неделев.

Вкореняваща се припънка (Xerula radicata).

Вкореняваща се припънка (Xerula radicata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкореняваща се припънка (Xerula radicata).

Вкореняваща се припънка (Xerula radicata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкореняваща се припънка (Xerula radicata).

Вкореняваща се припънка (Xerula radicata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкореняващи се припънки (Xerula radicata).

Вкореняващи се припънки (Xerula radicata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>