Пръсти на мъртвеца

Пръсти на мъртвеца (Xylaria polymorpha).

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.
семейство Xylariaceae

У нас Пръсти на мъртвеца.

По света Dead man’s fingers (английски), Vielgestaltige Holzkeule (немски), Ксилярия полиморфная (руски).

Плодно тяло Бухалковидно до цилиндрично, наподобяващо човешки пръст. Външната повърхност е матова или грапава, сива до черна. Достига до 8 cm височина.

Месо Нарича се строма. Тя е бяла или сивкава, твърда и чуплива. При отчупване остава вдлъбнатина в долния фрагмент, което се дължи на влакнестия строеж на стровата. При вертикален срез се наблюдават тъмни влакна, които започват от основата и се разделят в посока към върха. Под външната повърхност се наблюдават ситни, черни, закръглени петънца, които се наричат перитеции и са мястото на спорообразуване. Няма особена миризма или вкус.

Спори Черни, вретеновидни, с размери 20-32 х 5-9 μm.

Местообитание Среща се на групи върху и около стари пънове на широколистни дървета. Расте през цялата година.

Коментар Неядлива. (Източници: №5,7)

Сходни видове Някои автори считат, че Xylaria polymorpha представлява комплекс от няколко близки и трудно различими вида. Други видове Xylaria като Xylaria hypoxylon и X. carpophila, са с по-малки и по-тънки плодни тела.

Текста подготви П. Неделев.

Пръсти на мъртвеца (Xylaria polymorpha).

Плодни тела на Xylaria polymorpha срязани вертикално.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пръсти на мъртвеца (Xylaria polymorpha).

Пръсти на мъртвеца (Xylaria polymorpha).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Септември, 2014

Върни до горе

1 comment to Пръсти на мъртвеца

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>